This page contains a Flash digital edition of a book.
ORL
ro
otologie
Actualizarea conceptului
clinico-terapeutic de tromboflebită
a sinusului venos lateral
de cauză otogenă
V. Costinescu*, Gina Stegaru*, A. Avasiloaiei*,
Anda Eşanu**, Irina Jari***
*Clinica ORL Spitalul Clinic Județean de Urgențe
“Sf. Spiridon”, Iași;
** Clinica Radiologie, Spitalul Clinic Sf. Treime, Iași;
***Clinica Radiologie, Spitalul Clinic Județean
de Urgențe “Sf. Spiridon”, Iași
Abstract
Objectives: to emphasize clinical and ther­ cal and paraclinical) and radical eradication
apeutic particularities associated with lateral of primary infection source, doubled by a
sinus phlebitis following a middle ear infec­ correct medical treatment, can improve
tion. Method: the authors present the classical the survival rate in this type of complica­
symptoms of lateral sinus phlebitis and thera­ tion associated or not with other endocra­
py applied; the most important aim should be nial complications. Discussions: knowing
to eradicate the primary infection source. They these particular clinical aspects of lateral
are indicating some initial thrombosis predis­ sinus phlebitis by ENT doctors can improve
posing factors which influence the appearance the survival rate and lead to the complete re­
of this complication. Results: although today’s covery of these patients.
literature shows that lateral sinus phlebitis Keywords: thrombophlebitis, peculiar sym­
presents with a 15% mortality rate, the au­ p toms, antibiotherapy, continuous monitoring,
thors consider that the early diagnosis (clini­ lateral sinus surgical exploration
Rezumat
Introducere
Tromboflebita de sinus lateral este
consecinţa unei infecţii acute sau
Scop: sunt scoase în evidență unele particularități clinico­evolutive și terapeutice
cronice acutizate a urechii medii, cu o
pe care le prezintă tromboflebita de sinus lateral, urmare a infecțiilor otomas­
mortalitate de 15% la ora actuală
(1)
.
toidiene. Material și metodă: se fac referiri la aspectele clinico­evolutive clasice pe
Tromboza sinusului lateral este
care le îmbracă tromboflebita de sinus lateral și mijloacele de tratament ce trebuie
aplicate, în care primează excluderea focarului infecțios. Sunt enumerați o serie
urmarea unei eroziuni osoase prin
de factori preexistenți cu potențial trombogenic care favorizează apariția acestui
colesteatom sau proces de osteită care
gen de complicație. Rezultate: cu toate că, la ora actuală, după datele din literatură,
întreţine un abces perisinusal. Abce-
tromboflebita de sinus lateral are o mortalitate de 15%, autorii consideră că di­
sul generează un proces de agregare
agnosticarea precoce (clinică și paraclinică), însoțită de extirparea la timp și în a fibrinei, celulelor sangvine şi plache-
totalitate a focarului infecțios, precum și aplicarea unui tratament medicamentos telor în peretele sinusului, formându-se
corect pot micșora rata de mortalitate în acest gen de complicații combinate sau
un trombus mural. Suprainfectarea
nu și cu alte complicații endocraniene. Discuții: cunoașterea de medicii specialişti
trombusului mural realizează un trom-
a unor aspecte clinice particulare pe care le poate îmbrăca tromboflebita de sinus
bus obliterant.
lateral poate duce la scăderea ratei mortalității și la recuperarea fără sechele a
În literatura de specialitate sunt
bolnavilor cu acest gen de complicație endocraniană.
Cuvinte-cheie: tromboflebită, simptomatologie atipică, antibioterapie, monito­
semnalaţi o serie de factori pre-trom-
rizare continuă, explorare chirurgicală sinus lateral
botici care pot favoriza apariţia unei
tromboflebite mai ales în prezenţa
pag. 18
Nr. 2/februarie 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com