This page contains a Flash digital edition of a book.
WAARDERING VOOR VETERANEN LICHT GEDAALD


Zijn de wittebroodsjaren voorbij?


Door: Martin Elands Foto: NIMH


Nederland houdt nog altijd van zijn veteranen, om het maar eens in de woorden van ‘onze’ veteranengeneraal Ted Meines te zeggen. Na jaren van toenemende publieke bekendheid met militaire inzet en tot in 2011 stijgende waarderingscijfers bezorgen veteranen de Nederlanders momenteel ogen- schijnlijk minder vlinders in de buik. De uitkomsten van het publieke opinie- onderzoek tonen gelukkig aan dat er absoluut niks mis is met het huwelijk tussen Nederland en zijn veteranen. Wel lijken de wittebroodsjaren voorbij.


N 8


atuurlijk is het jammer als de wittebroodsjaren voorbij zijn. Een reden om daarover lang te


blijven treuren, hebben Nederlandse veteranen echter niet. Daarvoor is het oordeel van Nederlanders over veteranen over de gehele breedte simpelweg te positief. Dat positieve oordeel begint met de prettige con- statering dat er een breed en sterk maatschappelijk draagvlak is voor het huidige veteranenbeleid. Volgens 85 procent van de Nederlanders hebben veteranen recht op optimale nazorg en volgens tweederde van hen verdienen veteranen bijzondere waardering. 78 procent vindt het een uitstekende zaak dat er jaarlijks een Nederlandse Veteranendag wordt georganiseerd en een vergelijkbaar mooi percentage – 75 procent – staat vierkant achter de nieuwe Veteranen-


JANUARI-FEBRUARI 2014


wet. Over steun voor dat deel van haar beleid heeft Defensieminister Janine Hennis-Plasschaert in ieder geval niet te klagen.


Sterk imago Het brede maatschappelijk draagvlak


voor het veteranenbeleid gaat hand in hand met een positief algemeen oordeel over veteranen. Maar liefst 77 procent van de respondenten heeft een positieve mening over vete- ranen tegenover slechts 8 procent met een negatieve mening. Veteranen hebben bovendien een sterk imago, zo blijkt ook dit jaar. De deelnemers aan het onderzoek kregen een lijst met vijftien positieve en negatieve begrippen voorgelegd en moesten aangeven welke van deze begrip- pen zij bij veteranen vinden passen. Goud, zilver en brons waren er ach- tereenvolgens voor ‘behulpzaam’ (95 procent), ‘plichtsgetrouw’ (94 pro- cent) en ‘moedig’ (90 procent). Dat kunnen veteranen in hun zak steken. Verder geeft meer dan de helft van de Nederlanders aan (veel) belang- stelling voor veteranen te hebben (8 procent heeft geen belangstelling) en vindt 41 procent militaire uitzen-


dervaringen van toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt. Over de vijftien bevraagde oorlogen en missies geeft ten slotte gemiddeld 60 procent aan (veel) waardering voor veteranen te hebben.


Waarderingscijfers De hiervoor gepresenteerde cijfers


wekken niet direct de indruk dat de wittebroodsjaren inderdaad al voor- bij zijn. Om die indruk te krijgen, moet je scherper inzoomen op de waarderingscijfers, te beginnen met de waardering voor veteranen van missies die ook in vorige jaren zijn bevraagd, zie onderstaande tabel. De cijfers laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Bij al deze ook in eerdere jaren bevraagde missies is een (vaak significante) daling in waardering voor veteranen zichtbaar. Overigens is het glas nog wel altijd driekwart vol, want gemiddeld geeft ‘slechts’ zo’n 20 procent van de res- pondenten aan ‘(zeer) weinig waar- dering’ voor de betreffende veteranen te hebben. Zes oorlogen en missies die nu mede op aandringen van Checkpoint-lezers aan dit deel van het opinieonderzoek zijn toegevoegd


(Veel) waardering voor de inzet van Nederlandse militairen in … 2011


Nederlands-Indië/Indonesië 1945-1950 63% Nieuw-Guinea 1950-1962 Libanon 1979-1985 Srebrenica 1994-1995 Irak 2003-2005


Uruzgan 2006-2010


Kustwateren Oost-Afrika 2010-heden Kunduz 2011-heden


67% 70% 67% 68% 70% -


64%


2012 57% 55% 66% 65% 66% 69% 79% 67%


2013 56% 53% 57% 56% 58% 61% 70% 60%


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64