This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies


1R01 Reünie Bond van Wapen- broeders, Identiteitsgroep Nieuw-Guinea.


Datum: 19 maart 2014. Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort.


Info en aanmelding: J. Witte, tel: 06-51240922 of via de website: www.nieuwguinea.net.


1R02 Reünie Landingsvaar- tuigen L 9607, L 9608, L 9609, mariniers 1961-1962 en LCA's en LCPR's.


Datum: 20 maart 2014. Locatie: Marinekazerne te Amsterdam.


Info: Jan van Asch, tel: 040- 2532002, e-mail: jvanasch@upcmail.nl.


1R03 Reünie Hr.Ms. Amsterdam NNG 59-61 (laatste). Datum: 2 april 2014. Locatie: Marine Etablisse- ment te Amsterdam. Info: W.A. Smits, tel: 0316- 373113, e-mail: w.a.smits@live.nl.


1R04 Reünie 4-7-RI (laatste). Datum: 10 april 2014. Locatie: Gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.


Info en aanmelding (degenen die in oktober geen brief hebben ontvangen): F. van der Meer, Londenstraat 118, 2711 DE Zoetermeer, tel: 079-3415046.


1R05 Reünie SFIR-3. Datum: 11 april 2014. Locatie: Gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.


Info (uitnodigingen zul- len per mail en per post verstuurd worden): e-mail: reuniesfir3@gmail.com, social media: facebookgroep Reünie SFIR-3.


56


1R06 Reünie Vereniging Vete- ranen Beveiligingspeloton Woendi NNG.


Datum: 16 april 2014. Locatie: ECHOS Home Baan Zulu te Harskamp.


Info en aanmelding (bekende adressen krijgen een uitnodi- ging): M.L. van der Zanden, Korenbocht 62, 5541 BX Reusel, tel: 0497-644428.


1R07 Reünie Mariniers 1950- 1962 Nieuw-Guinea, infanteris- ten, zware wapens, ziekenpa's, verbindelaars, chauffeurs en leidinggevenden. Datum: 16 april 2014. Locatie: Oranjekazerne te Schaarsbergen/Arnhem. Info en aanmelding (vóór 1 maart, bekende adressen ontvangen een uitnodiging): Henk Spierings, Van Haes- trechtstraat 85, 5051 VC Goirle, tel: 013-5342081, e-mail: henk.spierings@home.nl.


1R08 Reünie Verbindingsdienst Mariniersbrigade. Datum: 16 april 2014. Locatie: Kumpulan Bron- beek te Arnhem.


Info: Frans Bersee, De Voor- weid 16, 1566 XL Assen- delft, tel: 075-6873004, e-mail: f.bersee@chello.nl Aanmelding: Gerrit Zwa- nenburg, Van Speijklaan 24, 3742 PG Baarn, tel: 035-5415444, e-mail: g.j.zwanenburg@inter.nl.net.


Tentoonstellingen


en musea 1T01 Van 5 februari tot 5 mei 2014 is de expositie De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen te zien in de Kunsthal in Rotterdam. De tentoonstelling is het resul- taat van een uniek samen- werkingsverband tussen 25 oorlogs-, en verzetsmusea, herinneringscentra en het


JANUARI-FEBRUARI 2014


Nationaal Comité 4 en 5 mei. Een deel van de voorwerpen uit de actie Niet Weggooien! (zie Checkpoint-2013 5V03) wordt gebruikt voor de ten- toonstelling. Geopend: di t/m za 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 11.00-17.00 uur. Entree: € 11,-. Kunsthal Rotterdam, Museumpark, Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam, tel: 010-4400301, website: www.kunsthal.nl en www.tweedewereldoorlog.nl.


1T02 Het Amsterdamse Museum Tot Zover presenteert een serie tentoonstellingen over de driehoeksverhou- ding tussen de dood, de lens en de toeschouwer. Tot 8 juni 2014 is de expo- sitie van Rabih Mroué The Pixelated Revolution te zien. De tentoonstelling reflec- teert op het gebruik van de smartphone als publiciteits- wapen in conflictgebieden in het Midden-Oosten. Tot december 2014 de expositie


Post-Mortem, Portraits after Death. Parallel aan de ten- toonstelling in het museum is er de online expositie The Last Image, www.the- lastimage.nl. Deze toont de dood in het mediatijdperk, vroeger en nu. Geopend: di t/m zo 11.00-17.00 uur. Entree: € 5,50. Museum Tot Zover, Kruislaan 124, 1097 GA Amsterdam, tel: 020- 6940482, website: www.totzover.nl.


1T04 Het Verzetsmuseum Amsterdam toont van 19 februari t/m 31 augustus de aangrijpende expositie Alle kinderen, ze zijn weg. Het kindertransport uit Kamp Vught, over het transport op 6 en 7 juni 1943 van bijna 1.300 joodse kinderen vanuit Kamp Vught naar vernietigingskamp Sobibor. Verhalen van de kinderen en getuigenissen van omstan- ders geven de bezoeker een indringend beeld van het


1T03 Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek toont t/m 24 augustus 2014 de tentoonstelling Van Drees tot Frank Sinatra. De jaren van wederopbouw na WO2. Te zien is de aanpak van de puinhopen na de oor- log, de doorbraakpogingen in de politiek, de drang naar moreel herstel, de verhouding met onze Duitse buren, de nieuwe cultuur, Nederlands-Indië, het Marshallplan, de beginnende Koude Oorlog en de samenwerking in Europa. Geopend: ma t/m za 10.00-17.00 uur, zon- en


feestdagen 12.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: € 5,- (i.p.v. € 10,50), WO II-veteranen: gratis. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404, e-mail: info@bevrijdings- museum.nl, website: www.bevrijdingsmuseum.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64