This page contains a Flash digital edition of a book.
is groots’


Sinaïveteraan Gerrit Goudkade. Foto: privécollectie Gerrit Goudkade


2007 werkzaam was bij het 44e pant- serinfanteriebataljon in Havelte. Ze werd in 2004 als soldaat en twee jaar later als korporaal uitgezonden naar Afghanistan. De eerste keer bestond haar functie uit het beveiligen van personen en het kamp, het patrouil- leren/verkennen, chauffeur MB en QRF-diensten. In 2006 was ze chauf- feur patria en moest ze colonnes bij verplaatsingen beveiligen. Ook Stap hoefde niet lang na te denken toen ze zich aanmeldde voor het erecouloir. “Het is een eer om voor je land te hebben kunnen en mogen dienen en om daar met een goed gevoel op terug te kunnen kijken. Het betekende veel voor mij om dit te mogen doen. Het brengt je nog dichter bij het gevoel een veteraan te zijn.” De dag zelf maakte veel indruk. “Het was wel even spannend, het moment dat je naar de Dam loopt en daar dan ook daad- werkelijk staat, is groots. Je hebt een totaal ander beeld van dat moment dan andere jaren en dat moment zal vanaf nu ook intenser zijn, denk ik. Daarnaast was het dit keer koning Willem-Alexander die door de erehaag kwam lopen. Een extra momentje voor die dag.” Stap noemt 4 mei bijzonder. “Het is belangrijk om zo nu en dan stil te staan bij belangrijke gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis.” Zelf dacht ze niet alleen aan de Nederlandse slachtoffers die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesmissies, maar nadrukkelijk ook aan hun nabestaanden. Ook speelde haar eigen uitzendverleden een rol. “Ik dacht voornamelijk terug aan de kameraadschap die daar was. Je bent met zijn allen bezig met het- zelfde en dat maakt het extra zwaar als er iemand omkomt daar.”


Veteranen gezocht voor Nationale Herdenking 2014


Wilt u in 2014 deel uitmaken van het erecouloir tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam? Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Veteranen Platform en het Veteranenin- stituut zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van het erecouloir van veteranen. Deze organisa- ties willen alle veteranen die hiertoe in staat zijn de kans geven om deel te nemen.


Veteranen die lid zijn van een vereniging die is aangesloten bij het Veteranen Platform, kunnen zich aanmelden bij hun vereniging. Over de wijze waarop dit moet gebeuren, hebben de secreta- riaten van die verenigingen onlangs een bericht ontvangen. Veteranen die geen lid zijn van een bij het Veteranen Platform aangesloten vereniging en voldoen aan de volgende voorwaarden, worden opgeroepen zich aan te melden bij het Veteranen- instituut.


Voorwaarden: • U bent veteraan. • U bent geen lid van een vereniging die deel uitmaakt van het Veteranen Platform.


• U heeft niet eerder deelgenomen aan het erecouloir tijdens de Nationale Herdenking op de Dam.


• U kunt ter voorbereiding aanwezig zijn op beide voorbereidingsbijeenkomsten: - zaterdag 22 maart 2014 in Doorn - zaterdag 19 april 2014 in Amsterdam.


• U bent op zaterdag 4 mei de gehele dag beschikbaar.


• U bent in het bezit van uw grootmodel medailles.


Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden? Meld u dan aan vóór 10 februari bij het Veteranen- instituut. Vul het webformulier in op de site van het Veteraneninstituut. Deze vindt u op http://www.veteraneninstituut.nl/form/erecouloir (of ga naar www.veteraneninstituut.nl, klik op for- mulieren en vervolgens op erecouloir). Personen die zich in voorgaande jaren hebben aangemeld, maar niet zijn geselecteerd, kunnen zich opnieuw aanmelden.


We willen graag een zo divers mogelijke groep veteranen op de Dam plaatsen. Jonge marine-, landmacht-, luchtmacht- en marechausseevetera- nen worden daarom uitdrukkelijk aangemoedigd om zich aan te melden. Uiterlijk maandag 14 februari ontvangt u bericht of u geselecteerd bent.


Vragen? Mail (info@veteraneninstituut.nl) of bel (0343-474150) het Veteraneninstituut.


JANUARI-FEBRUARI 2014


51


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64