This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Veteranenlezing 2014: Hollandse Held of Tikkende Tijdbom? Beeldvorming over veteranen


Agenda’s raken steeds sneller vol. Afspraken kun je niet vroeg genoeg maken. Reserveer daarom alvast donderdagmiddag 10 april 2014 in uw agenda. Op die middag verzorgen het Veteraneninstituut en de Stichting Nederlandse Veteranendag voor de derde maal de jaarlijkse Veteranenlezing. Plaats van handeling is ditmaal het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum op het Mediapark. Het thema van de lezing past daarbij: Hollandse Held of Tikkende Tijdbom? Beeldvorming over veteranen. Het programma blijft nog een verrassing, maar belooft bijzonder en afwisselend te worden. In Checkpoint van maart en op de website van het Veteraneninstituut leest u hier meer over. (ME)


Overzicht veteranendagen 2014


2014 is een bijzonder jaar. Te beginnen met de Nederlandse Veteranendag (NLVD) die traditiegetrouw op de laatste zaterdag van de maand juni plaats- vindt. In 2014 viert de NLVD een jubileum: tien jaar NLVD. Kom dus vooral op zaterdag 28 juni naar Den Haag. Voor meer informatie over de NLVD: www.veteranendag.nl. Maar ook de Koninklijke Landmacht heeft een bij- zonder jaar. De landmacht is tweehonderd jaar ‘koninklijk’ en dat wil het krijgsmachtdeel vieren. Het hele jaar door vinden er verschillende evene- menten plaats. Daarnaast is de organisatie voornemens om op 15 oktober een veteranendag te organiseren. Meer informatie en een overzicht van deze activiteiten zijn te vinden op www.defensie.nl/landmacht/200jaar/. Ook de andere krijgsmachtdelen organiseren een eigen veteranendag. De Konink- lijke Marine ontvangt haar veteranen op vrijdag 20 juni in Den Helder. De Koninklijke Luchtmacht viert op woensdag 10 september de veteranendag in Eindhoven. Tot slot zijn de veteranen van de Koninklijke Marechaussee uitgenodigd op vrijdag 3 oktober in Apeldoorn. (CC)


NS-dagkaarten voor veteranen


Al bij Checkpoint van oktober 2013 werd een aanvraagformulier voor gratis NS-dagkaarten voor veteranen meege- stuurd. Met dit aanvraagformulier kun- nen veteranen de gratis dagkaarten voor 2014 bestellen waar zij, dankzij het bezit van de veteranenpas, recht op hebben. De aangevraagde kaarten zijn in januari bezorgd. Er is met ingang van 2014 wel een aantal zaken veranderd. Zo ziet de dagkaart er niet alleen anders uit, maar ze is ook anders in gebruik. Met de treinkaarten wordt een uitgebreide beschrijving meegestuurd, waarin het gebruik van deze nieuwe NS-dagkaarten wordt uitgelegd. Heeft u nog onge- bruikte NS-dagkaarten voor 2013 in huis? Gooi deze dan niet weg! Deze kunt u sturen naar: Veteraneninstituut, Afde- ling Dienstverlening, Antwoordnummer 2028, 3940 VB Doorn. Let op: er hoeft geen postzegel op de enveloppe. (CC)


Het Veteraneninstituut (Vi) is zeer dankbaar voor de vele kerstkaarten en bijbehorende kerstwensen die het zowel op papier als digitaal heeft mogen ontvangen. Namens alle medewerkers en bestuur van het Vi: hartelijk dank! Foto: Charlene Cloo


54 JANUARI-FEBRUARI 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64