This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Gielt Algra, Linde van Deth, Jef Dorpmans, Fred Lardenoye, Janke Rozemuller en Jan Schoeman


Bosbouwen op Landgoed Vrijland in Schaarsbergen


Boek over oud-commandant Van Uhm


Andere mensen steun en inspiratie bieden. Dat zijn de belangrijkste redenen waarom voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm na lang aan- dringen van diverse uitgeverijen afgelopen zomer besloot toch mee te werken aan een boek over zijn leven. De generaal b.d. vertelde dat onlangs in het tv-programma Knevel en Van den Brink. De biografie wordt geschreven door journalist Sander Koe- nen, die eerder onder meer Droomvlucht, het verhaal van astronaut André Kuipers schreef. Van Uhm gaf zijn medewerking aan het boek na aandringen van een collega en overleg met zijn gezin. Ze hopen dat andere mensen steun halen uit zijn verhaal, dat ook zal gaan over de dood van zijn zoon die tijdens een missie in Afghanistan sneuvelde. Ook denkt Van Uhm dat het inspirerend kan zijn als hij vertelt hoe hij van bakkerszoon wist op te klimmen tot hoogste bevelhebber. (JR)


Op 11 en 12 maart wordt op het Vetera- nen Landgoed Vrijland (VLV) speciaal voor veteranen en dienstslachtoffers een bosbouwtweedaagse gehouden. Heeft u een zorgvraag die is voortgekomen in of door de dienst, dan kunt u zich inschrij- ven op www.de-basis.nl. De kosten zijn 10 euro p.p. Stichting VLV is initiatief- nemer van deze activiteit en levert de deskundige begeleiding zodat er veilig en doelmatig gewerkt kan worden. De Basis levert de nuldelijns- en eerste- lijnsbegeleiding. Slapen en eten doet u op de Oranjekazerne en bosbouwen op het landgoed in Schaarsbergen. Door dit werk te doen, bent u lekker fysiek bezig samen met collega’s. Het rendement van de werkzaamheden komt ten goede aan de stichting. Zo worden het landgoed en met name het veteranenbos en het strooiveld in stand gehouden. (JD)


Info: www.veteranenlandgoedvrijland.nl of Jef Dorpmans, accountmanager de Basis, tel: 06-22483106.


Peter van Uhm, toen Commandant der Strijdkrachten, op werkbezoek in Uruzgan. Foto: ministerie van Defensie


Militaire bedevaart Lourdes


Van 15-19 mei vindt de 56e internationale militaire bedevaart naar Lourdes plaats. U kunt zich hiervoor opgeven tot 1 maart. (Oud-)militairen uit verschillende landen hebben de kans om elkaar te ontmoeten in een sfeer van bezinning en gebed, met veel ruimte voor onderling contact. Het thema is dit jaar Dienaar van God, dienaar van Vrede. Alle (post)actieve militai- ren en burgerambtenaren van Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom om deel te nemen. Bent u ouder dan 75, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden. De deelnemers mogen ieder één introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. In principe moet iedere deelnemer in staat zijn om met de bus te reizen. Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege afhankelijk- heid van een rolstoel, dan wordt er gekeken of er een vliegtuig- stoel voor u beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts.


4 JANUARI-FEBRUARI 2014


Er is een speciale regeling voor veteranen die gewond raakten tijdens hun (recente) missie. Het programma in Lourdes voor- ziet in een aantal momenten waarop mogelijkheid tot lotge- notencontact wordt geboden met collega’s uit andere landen. Gewonde veteranen in werkelijke dienst kunnen samen met een begeleider op kosten van Defensie mee met de militaire bedevaart, kijk voor de voorwaarden op de website. De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal heen- en terugreisprogramma, waaronder een Battlefield Tour. Dit programma begint op 13 mei en eindigt op 22 mei. (LvD)


Kijk voor meer informatie en de prijzen op www.militairebedevaart.nl, daar vindt u ook een digitaal aan- meldformulier. U kunt zich ook aanmelden bij het Secretariaat SMLB, tel: 06-15492778 of per e-mail: secr.smlb@ziggo.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64