This page contains a Flash digital edition of a book.
OUD-GENERAAL MEINES ZELF KRIJGT EEN DOOR VETERANEN GEFINANCIERD BORSTBEELD


Vrijwilliger Gerrit Vink krijgt Ted Meines Prijs


Door: Fred Lardenoye Foto: Karin Stroo


Gerrit Vink, sinds jaar en dag vrijwilliger van het Veteraneninstituut, heeft op 13 december uit handen van voorzitter Hein Scheffer van het Veteranen Platform (VP) de Ted Meines Prijs in ontvangst genomen. Deze prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van 1.000 euro, is door het VP in 1998 ingesteld als eerbetoon aan Ted Meines. Van de oud-generaal, die onder meer oprichter is van het VP, werd op dezelfde dag een borstbeeld onthuld.


G


errit Vink (83) kreeg de Ted Meines Prijs omdat hij zich als vrijwilliger al vanaf de tijd van de Stichting Dienstverlening Veteranen (voorloper van het Veteraneninstituut) onver-


moeibaar inzet voor veteranen. De prijs wordt één keer in de twee jaar uitgereikt en bestaat uit een bedrag van 1.000 euro. Op de bijbehorende oorkonde staat vermeld: ‘Wegens zijn uitzonderlijk voorbeeld voor alle Neder- landse veteranen, zijn nimmer aflatende inzet ondanks zijn hoge leeftijd, zijn dossierkennis waardoor voor alle veteranen belangenbehartiging is gegarandeerd en zijn inzet gericht op de nazorg van de uitgezonden veteraan.’ Ondanks zijn hoge leeftijd blijft Vink zich op deze wijze inzetten. Zo bezocht hij ook afgelopen jaar weer zo’n 120 veteranenbijeenkomsten om het Veteraneninstituut te vertegenwoordigen.


Brief van de koning Op de eindejaarbijeenkomst van het VP werd ook een


bronzen buste van luitenant-generaal b.d. Ted Meines zelf onthuld. De inmiddels 92-jarige erevoorzitter van het VP was met familie bij de onthulling aanwezig. Hij kreeg dit eerbetoon vanwege zijn verdiensten voor het verbeteren van het maatschappelijk draagvlak en de voorzieningen voor veteranen. Het borstbeeld werd ont- huld in het bijzijn van tal van autoriteiten, onder wie de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht generaal Ton van Ede en directeur Frank Marcus van het Veteranen- instituut. De zichtbaar emotionele Meines werd ook nog verrast door een brief van koning Willem-Alexander, die


Gerrit Vink (r) ontvangt de Ted Meines Prijs uit handen van voorzitter Hein Scheffer van het Veteranen Platform.


hem persoonlijk dank wilde zeggen. ‘Met mijn grootvader prins Bernhard heeft u een warme band onderhouden en als kleinzoon voel ik diezelfde warme band en verbon- denheid. Uw inzet voor vrede en veiligheid en voor het welzijn van onze veteranen verdient een blijvende blijk van waardering.’


Particulier initiatief Het initiatief voor het borstbeeld was afkomstig van de


Bond van Wapenbroeders en werd onmiddellijk omarmd door het VP en het Veteraneninstituut. Via onder meer een brief bij Checkpoint werd particulier geld van vete- ranen ingezameld waarmee de kosten voor dit eerbetoon aan Meines zijn gefinancierd. De carrière van de oud-generaal laat zich nauwelijks in een paar woorden samenvatten. Hij was actief in het ver- zet en werd voor zijn hulp aan joodse vluchtelingen in 1992 geëerd met de Israëlische Yad Vashem-onderschei- ding. Meines meldde zich na de oorlog aan als oorlogs- vrijwilliger en werd uitgezonden naar Nederlands-Indië. In 1950 was hij met steun van prins Bernhard oprichter van het Veteranen Legioen Nederland, dat later zou opgaan in de Bond van Wapenbroeders. Meines was ook een van de initiatiefnemers van het VP en was negen jaar lang voorzitter daarvan. Ondanks zijn hoge leeftijd is hij nog steeds actief in de veteranenwereld. Na de onthulling van zijn borstbeeld hield hij op de van hem bekende wijze een warme toespraak die hij zoals gebruikelijk eindigde met de woorden: “Blijf elkaar vasthouden en ik hou van jullie!”


JANUARI-FEBRUARI 2014 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64