This page contains a Flash digital edition of a book.
en ‘foute’ bruine hemden


Toenmalig generaal Van Uhm krijgt het eerste ontwerp van de Dutch Forces Collection uit handen van algemeen directeur Oger Lusink (m) en creatief directeur Martijn Lusink. Foto: Peter Wiezoreck/ministerie van Defensie


leverde vanaf de jaren dertig unifor- men voor de SS en de Hitlerjugend. In opdracht van het modemerk Hugo Boss zelf publiceerde historicus Roman Köster een studie over het vermeende naziverleden van Hugo Boss: Hugo Boss, 1924-1945. Eine Kleiderfabrik zwischen Weimarer Republik und ‘Drittem Reich’. Vol- gens deze historicus staat buiten kijf dat Hugo Boss banden had met de nazi’s. Een van de eerste orders van Hugo Boss was een opdracht voor het vervaardigen van de later zo gehate nazi-bruinhemden. Overigens was het produceren van uniformen voor textielbedrijven in die tijd wel de enige mogelijkheid om te overle- ven. Maar tijdens de Tweede Wereld- oorlog maakte Hugo Boss ook veel uniformen voor de Waffen-SS en maakte hij gebruik van dwangarbeid door krijgsgevangenen. Na de oorlog


ging het bedrijf over op het produ- ceren van uniformen voor het Rode Kruis. Hugo Boss is nu vooral een zeer populair en prijzig modemerk voor mannen en vrouwen. Gelukkig kan het ook anders, dat bewees de Nederlandse modeont- werper Frans Molenaar, die tien jaar geleden de nieuwe uniformen, ‘het Dagelijks Tenue’, van onze Konink- lijke Landmacht creëerde. Zo’n 25.000 mannelijke en vrouwelijke landmachtmilitairen werden door hem in het nieuw gestoken. Dat werd wel tijd, want al veertig jaar liepen zij in hetzelfde ‘ouderwetse’ kloffie. Het nieuwe uniform, groen van kleur en gecombineerd met een lichtgroen overhemd en bijpassende stropdas, wordt inmiddels sinds enkele jaren op kazernes en bij formele gelegen- heden gedragen.


Onuitputtelijke bron Toch blijven ook in de eenentwintig-


ste eeuw de legeruniformen van gro- tere invloed op onze mode dan andersom. Het meest recente voor- beeld is de wintercollectie 2010 van Oger. Deze herenmodecollectie,


genaamd Dutch Forces, is gebaseerd op ons Nederlands militaire uniform en de militaire emblemen, zoals het rode embleem van de Luchtmobiele Brigade met een valk, de zeearend van 311 Squadron en het wapen- schild van Hr.Ms. De Ruyter. Op een catwalk tussen de F-16’s op vliegba- sis Volkel werd een deel van deze collectie geshowd aan genodigden uit de modewereld en aan hoogge- plaatste militairen. De herenkleding- lijn is dan ook met medewerking van het ministerie van Defensie door Oger ontwikkeld. Oger Lusink zelf noemde het militaire uniform ‘een van oudsher onuitputtelijke bron van inspiratie voor iedere modeontwer- per’ en ‘de krijgsmachtonderdelen staan voor moed, karakter en kame- raadschap. Elementen die we hebben doorvertaald naar mode’.


Bronnen:


Het uniform in de mode – Mariska Pool, Militaire Spectator 8-2000 Fashionunited.nl Ministerie van Defensie www.fransmolenaar.nl www.dutchforces.com


JANUARI-FEBRUARI 2014 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64