This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Websites over militaire uniformen


Uniformen zijn een belangrijk onderdeel van de militaire uitrusting. Het spreekt vanzelf dat uniformen door de tijd heen sterk ver- anderd zijn. Vroeger was het zaak dat soldaten tijdens de uiterst chaotische velslagen werden herkend aan hun uniform, nu is het belangrijk dat je in militaire kleding juist niet gezien wordt. De redactie ging op zoek wat er zoal over dit onderwerp op internet te vinden is.


Door: Wim van den Burg D


e Romeinen voerden veel standaarduitrusting in. Niet alleen schilden, zwaarden en speren wer-


den door hen gestandaardiseerd, ook de militaire kleding. Hierdoor kon deze kleding sneller worden gepro- duceerd en waren de soldaten op het slagveld herkenbaar. De militaire kledij was in die tijd vaak felgekleurd. Ook de ridders in de middeleeuwen waren vaak voorzien van zeer felle kleuren. Het dragen van uniformen in felle kleuren ging door tot het einde van de negentiende eeuw. Het was toen vooral bedoeld om elkaar goed te kunnen zien. De militaire kleding van nu moet er juist voor zorgen dat je niet gezien wordt. Zie hier de ‘bloemetjespakken’ voorzien van een camouflagepatroon.


De eerste website waar de redactie op stuitte, was www.leger1939-1940.nl. Op deze website staan kleine afbeel- dingen van de militair. Als je met de muis over de afbeelding van je keuze gaat, verschijnt deze links van de pagina in groot formaat en is direct tot in detail aanklikbaar. Beweeg langzaam met de muis over de afbeelding van de militair. Zodra een hand verschijnt en even later een klein tekstblok, kan dat onderdeel aangeklikt worden. In dit scherm verschijnen dan foto’s van en informatie over het aangeklikte onderdeel.


Ook een leuke website waar aan- dacht wordt besteed aan militaire uniformen is www.geheugenvannederland.nl. Een serie van zeshonderd prenten geeft een overzicht van het uniform vanaf de riddertijd tot de uniformen van het begin van de twintigste eeuw. Je vindt er onder meer een serie prenten van de gewapende schutterijen en burgercorpsen in de Patriottentijd, Belgische uniformen uit de tijd dat België nog bij Neder- land hoorde en een overzicht van de uniformen van land- en zeemacht van begin twintigste eeuw.


Een website die wat dieper ingaat op het militaire uniform is www.militair.net. Op deze website wordt ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van het uniform, de kleur en het model. Daarnaast is er aandacht voor fourragères de giber- nes en de epauletten op het uniform. Het artikel op de website is van de hand van R.R. Marijnissen.


De Stichting Historische Militaria (SHM) heeft in de loop der jaren diverse werkgroepen opgericht, die tot doel hebben het actief bevorderen van de kennis over en de interesse in de militaire historie van de twintig- ste eeuw. Een van de afdelingen van de stichting is de website www.nederlandneutraal.nl. Op deze website wordt aandacht besteed aan het uniform dat soldaten droegen


in de zogenoemde blauwe periode van de jaren 1905-1918. Blauw is een verwijzing naar de kleur van het uniform. Ook op de website van SHM, www.livinghistory.nl, is het nodige te vinden over militaire uni- formen. Niet alleen in tekst, maar ook in beeld.


Tot slot mag natuurlijk ook een ver- wijzing naar de website van het ministerie van Defensie niet ontbre- ken, want ook op www.defensie.nl is begrijpelijkerwijs het nodige te vin- den over uniformen en dan gaat het niet om kleurrijke historische, maar eigentijdse en vooral ook functionele uniformen.


De directe linkjes zijn terug te vinden in de digitale Checkpoint.


JANUARI-FEBRUARI 2014


35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64