This page contains a Flash digital edition of a book.
eenkomsten vinden plaats op 19 februari, 19 maart, 16


april en 21 mei. Toegang: € 12,50 (incl. museumentree, zie de website voor diverse kortingsmogelijkheden). Reserveren (aanbevolen): tel: 020-6202535, e-mail: lezingen@verzetsmuseum.org. Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam, website: www.verzetsmuseum.org.


1V08 Op 29 maart vinden de Defensie Bridge Kampi- oenschappen plaats in het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht. Deelname staat open voor iedereen die werkzaam is of is geweest bij Defensie, voor burgerambte- naren en militairen, vetera- nen, gepensioneerden, leden van de Nationale Reserve en ex-dienstplichtigen. Men is vrij in het kiezen van een partner (deze hoeft niet aan deze voorwaarde te voldoen).


Het inschrijfgeld bedraagt € 35,- per paar (incl. een goed


verzorgde lunch). Er zijn aantrekkelijke (geld)prijzen te winnen (meesterpunten: volgens geldende schaal). Info: kolonel b.d. Felix, tel: 0252-348457, website: http://bridgekampioenschap- defensie.nl.


1V09 Van 30 mei tot 1 juni vindt het KLu Motortreffen 2014 op vliegbasis Volkel plaats. Het KLu Motortreffen wordt georganiseerd voor alle KLu-medewerkers, burgers en militair, actief dienend en postactief. Informatie betref- fende inschrijven, kosten, legering etc. wordt op een later tijdstip bekendgemaakt. Voor eventuele inlichtingen vooraf zie website: www.mcmissileriders.nl, e-mail: mcmissileriders@ gmail.com. Reacties: Pr KLu motortreffen 2014, Henk van den Ende, e-mail: hpvdende@home.nl.


1V10 Museum Bronbeek orga- niseert op woensdag 23 april van 13.30 tot 15.30 uur een workshop rond genealogisch onderzoek naar militairen die dienden in het Konink- lijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). In deze workshop biedt Ingrid Koolhoven (oud-medewerker Nationaal Archief) overzicht en inzicht aan diegenen die het Nati- onaal Archief willen raad- plegen bij hun genealogisch onderzoek. Voor deelname geldt het entreetarief van Museum Bronbeek. Reserve- ren (noodzakelijk): e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl. Museum Bronbeek, Velper- weg 147, 6824 MB Arnhem, website: www.bronbeek.nl.


1V11 Op 4 dec is, na meer dan zeventig jaar, aan de op 7 sept 1943 omgekomen KNIL-soldaat Sijtje Jeekel het Mobilisatie Oorlogskruis pos- tuum uitgereikt. Burgemees- ter Nawijn van de gemeente


Anna Paulowna sprak woor- den van respect uit voor de slachtoffers van de Birma- Siamspoorweg. Het Mobilisa- tie Oorlogskruis werd in ont- vangst genomen door Sijtje Jeekel jr. en zijn zus Lieneke. Het horen van de naam van hun vader door de burge- meester was een emotioneel moment. Een erkenning van zijn bestaan en het offer dat hij bracht. Reacties: S. Jeekel, Wilgenlaan 9, 1775 GL Mid- denmeer, tel: 06-40740019.


58


JANUARI-FEBRUARI 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64