This page contains a Flash digital edition of a book.
Nummer 109578. Retour Nieuw-Guinea – Meindert Barkema


122 pagina’s, geïllustreerd € 12,- (plus € 2,- verzend- kosten)


Uitgave in eigen beheer, bestellen via e-mail: barkema.m@gmail.com ISBN 9789491496427


Mijn vader voor mij


In Mijn vader voor mij schrijft auteur Miek Dene- kamp-Mulder over het leven van haar vader Herman Mulder voordat zij geboren werd. Zij plaatst zijn leven in een niet onbemiddeld gezin in het katholieke Oldenzaal. In september 1937 verlaat Herman Mulder het ouderlijk huis om naar de School voor Reserveofficieren Infanterie (S.R.O.I.) in Kampen te gaan. Daar ontdekt hij dat het leger voor een korte periode best interessant is, maar dat het niet zijn toekomst is. Op 2 september 1928 gaat hij als sergeant bij het regiment wielrijders met groot verlof


De gecensureerde oorlog


‘Niet voor publicatie’ staat op de foto gestem- peld die voor de omslag van het boek De gecensureerde oorlog gekozen is. En dat is precies waar het om gaat in deze publica- tie. Op vrijdag 15 november is auteur Louis Zweers gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit met een studie die de mani- pulatie door de Nederlandse legerleiding van de berichtgeving over de strijd in Indië bespreekt. Dit gebeurde niet alleen met het oog op de publieke opinie in Nederland, maar ook die in het buitenland, met name in de Verenigde Staten. Ook werden met zorgvuldig geselecteerd fotomateriaal minis- ter-president Drees en zijn PvdA-ministers bewerkt. Foto’s van bloedvergieten van Indo- nesische kant welteverstaan, de foto’s die


van de Nederlandse kant een niet zo roos- kleurig beeld gaven, werden zorgvuldig ‘ver- wijderd’ door de voorlichtingsdiensten. Hier- door zouden ze ook nooit de Nederlandse kranten halen, iets wat menig legerfotograaf, die dergelijke foto’s wel gemaakt hadden, frustreerde. De pers, internationaal en nationaal, werd zorgvuldig in de gaten gehouden en die- genen die de legercommuniqués niet voor zoete koek aannamen, werden effectief tegengewerkt. Ondanks de kritische verslag- geving en de publicatie van kritische solda- tenbrieven die in de linkse pers, met name Het Parool en De Waarheid, maar ook in De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland werden afgedrukt, kreeg het Nederlandse publiek hierdoor geen beeldmateriaal voor- geschoteld dat de werkelijkheid van de strijd in Indië weergaf. Dit terwijl deze foto’s wel degelijk gemaakt zijn, zoals blijkt uit deze belangrijke publicatie. Wanneer we het hebben over soldaten, Indië- veteranen die zich onbegrepen voelden bij hun terugkeer naar Nederland, hebben we met deze publicatie een verklaring in handen. Niet alleen een verklaring voor hoe dat in zijn werk ging, maar ook wie daar verant- woordelijk voor waren. Met dat laatste zal menigeen niet zo blij zijn. Vooral niet als ‘de eigen generaal Spoor’ daarbij blijkt te horen. Een les die tot de dag van vandaag van groot belang is. (GA)


De gecensureerde oorlog. Militairen versus media in Nederlands-Indië 1945-1949 – Louis Zweers


400 pagina’s, geïllustreerd € 49,50 Walburg Pers, Zutphen (tel: 0575-510522) ISBN 9789057309397


en wordt voor de tijd die hij als dienstplichtige nog te dienen heeft, ingedeeld bij het reservepersoneel van de landmacht. Een goede bekende van zijn moeder, pater Titus Brandsma, weet Mulder te motiveren voor een studie aan de landbouw- hogeschool in Wageningen. Hoewel hij twijfelt of dit wel zijn richting is, gaat hij


op 19-jarige leeftijd naar Wageningen en geniet daar met volle teugen van het studentenleven. Aan het begin van zijn tweede jaar moet hij zijn studie afbreken omdat hij als reserveofficier van de lichting 1937 wordt gemobiliseerd. Mulder wordt ingedeeld bij III-2 RW en maakt in de omgeving van Dordrecht de invasie van de Duitsers mee. Na de capitu- latie van Nederland hervat


hij zijn studie om in 1943 toch in krijgsgevangenschap te belanden. Na de oorlog pakt hij zijn studie weer op en weet nog net voordat hij met 5-5 RI naar Indië moet vertrekken zijn studie af te ronden. Het goed vormgege- ven en geïllustreerde boek roept in eerste instantie het beeld op van een mooi privé- document, maar al lezend blijkt dat de schrijfster het leven van een katholieke


Oldenzaalse jongeman in de eerste helft van de vorige eeuw op een voortreffelijke manier heeft vormgegeven. Dat maakt het boek meer dan lezenswaard. (KvBW)


Mijn vader voor mij – Miek Denekamp-Mulder


154 pagina’s, geïllustreerd € 15,- Uitgegeven via www.mijnbestseller.nl ISBN 9789461935908


JANUARI-FEBRUARI 2014 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64