This page contains a Flash digital edition of a book.
SOE die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ingezet. I.v.m. deze onthulling zou Ron van de Put namens de Nederlandse ambassade in Londen graag in contact komen met nabestaanden van Antonia Wouters, zodat hij hen op de hoogte kan brengen van het bestaan van het monument en hen hierover meer informatie kan verstrekken. Reacties: Embassy of the Kingdom of the Netherlands, t.a.v. ltn-kol R. van de Put, 38 Hyde Park Gate, London, SW7 5DP, tel: 0044(0)20-75903244, e-mail: lon-defat@minbuza.nl.


Overleden 1O01 Op 11 oktober jl. is


Indiëveteraan Auke Pijl over- leden. Pijl was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1948- 1949. Correspondentie: fam Pijl, Postmeesterwei 11, 6843 ZB Arnhem.


1O02 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op dinsdag 22 oktober jl. reserve tweede lui- tenant vlieger van het wapen der militaire luchtvaart b.d. Sybren Jan (Charley) Postma is overleden. Postma was oud- gezagvoerder KLM, drager van de Bronzen Leeuw en het Oorlogs-Herinnerings- kruis met gesp. Correspon- dentie: fam Postma, Buerweg 23, 1861 CG Bergen.


1O03 Op 3 november jl. is Mart P.M. Schers overleden. Schers heeft van oktober 1961 tot november 1962 gediend als marinier bij de VNI. Correspondentie: mw N. Schers-van der Elsen, Lorbaan 22, 5985 NZ Grashoek.


1O04 Op 10 november jl. is Gerrit Bredeweg op 87-jarige leeftijd overleden. Brede- weg heeft van 1947 tot 1950 in Ned.-Indië gediend bij het 32e Bataljon Aan- en


60


Afvoertroepen. Als laatste heeft hij gediend als ser- geant-majoor te Nunspeet bij 13 Bevocie. Hij was drager van het Rode Erekoord. Cor- respondentie: mw T.J.M. Bredeweg-Ermers, Hulstweg 100, 8072 EG Nunspeet.


1O05 Op 21 november jl. is A.P. Spanjers overleden. Cor- respondentie: M.A.J.C.M. Spanjers (dochter), Oijense- weg 22, 5346 ST Oss.


1O06 Op 26 november jl. is Ton Hoes op 89-jarige leeftijd overleden. Hoes heeft in Ned.-Indië als 1e luitenant gediend bij 4-11 RI. Hij was lid in de Orde van Oranje-Nassau, drager van het Ereteken voor Orde en Vrede en onderscheiden met de Thorbeckepenning. Correspondentie: A. v. Ham, Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere.


1O07 Op 29 november jl. is Indiëveteraan Joop Smit op 86-jarige leeftijd overleden. Smit heeft bij 4-5-10 RI te Amsterdam gediend. Hij ver- zorgde jaren het Bataljons- blad Horas. Hij ontving hier- voor een Koninklijke onder- scheiding. Correspondentie: mw G. Smit, Sijpestein 74, 1083 XJ Amsterdam.


1O08 Op 2 december jl. is J.J. de Haan overleden. De Haan heeft gediend van 1949-1950 in Ned.-Indië. Correspondentie: M. Slegers, Markendaalseweg 96, 4811 KE Breda.


1O09 Op 9 december jl. is Ben Platjouw overleden. Platjouw heeft zestien jaar gediend bij de Koninklijke Marine, daarna tot zijn pen- sionering bij de luchtmacht. Hij was ereburger van de gemeente Zeist, drager van het Ereteken voor Orde en Vrede, de gouden medaille 40 jaar Trouwe Dienst, het Nieuw-Guinea Herinnerings- kruis en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie:


JANUARI-FEBRUARI 2014


mw J.A. Platjouw-v.d. Berg, Chopinplein 5, 4102 CV Culemborg.


Boeken en tijdschriften 1B01 Aangeboden: de tijd-


schriften De Opmaat en Checkpoint in verzamelban- den (compleet t/m 2013), Wapenbroeders (ingebonden) jaargang 1948 en 1949, het boek De laatste acte (Alfred van Sprang, 1949) en het boekje Melkweg. Reacties: J. van Woerkom, Slot Haamste- depad 9, 3123 RS Schiedam, tel: 010-4707520.


1B02 Gratis af te halen: verzameling Checkpoints (ongeveer tien-jaargangen) en een verzameling jaarboe- ken Stichting Veteranen 4-10 RI. Reacties: J. Duyvelaar, Peerdsbroek 40, 4824 BM Breda, tel: 076-5410663.


1B03 Gezocht: het Handboek Soldaat uit de jaren zestig, waarin het geweer Garand M1 30-06 Springfield en de Karabijn 30 M1 worden behandeld. Reacties: A.C.M. Fraanje, Parkstraat 13, 4711 St. Willebord, tel: 06-53511899, e-mail: tony_fraanje@hotmail.com.


1B04 Gezocht (tegen ver- zendkosten): jaarboeken van de Koninklijke Marine (ieder jaartal is welkom). Reacties: S. Smeulders, tel: 0223-637048, e-mail: s.smeulders@ziggo.nl.


1B05 Gratis af te halen: boe- ken over de Marineluchtvaart- dienst, van oprichting tot aan de Lockheed Orion, evenals algemene luchtvaartlitera- tuur. Reacties: I.C. van den Oever, tel: 024-3442269.


1B06 Gezocht: militaire ex- libris en libris uit Nederlands- Oost- en West-Indië. Reacties: W.M. Winterink, Oranje Nas- saulaan 143, 2051 HM Over- veen, tel: 023-5256494.


Diversen 1D01 Aangeboden: dvd-box


Het Duitse Archief (9-delig), vraagprijs: € 18,-, dvd-box De Mariniers Een Wereldkorps (3-delig), vraagprijs: € 18,- en het boek Afscheid van Nieuw- Guinea (M. Elands), vraag- prijs: € 42,-. Reacties: Th. Wurtz, Kosterij 1, 1606 NA Venhuizen, tel: 0228-324642.


1D02 Gezocht: alles van de Indonesische strijdkrachten in Nederlands-Indië (TNI), emble- men, documenten, uniformen, uitrustingen, burgergebruiks- voorwerpen etc. Ook alles van de Nederlandse troepen in WO II en de naoorlogse jaren. Dit om te gebruiken in het museum De bewogen jaren 1939-1950 in Hooge Mierde. Eveneens gezocht: alles van de oorlogsjaren, zowel burger als militair, en verzetsartike- len. Het museum is geopend van do t/m zo. Reacties: J. Meulenbroeks (conserva- tor), Museum De bewogen jaren, Floreffestraat 1, 5095 AV Hooge Mierde, tel: 06-22468282, website: www. museumdebewogenjaren.nl.


1D03 Verloren: op 7 sept bij de herdenking in Roer- mond: een plastic tasje met het VOMI logo. Inhoud: een zonnebril op sterkte, een opvouwbare wandelstok en een nylon regenjasje. Reac- ties: G. Avesaat, Disselsweg 30, 7468 AM Enter, e-mail: g.avesaat@gmail.com.


1D04 G.C.N. Kompier heeft een vlag van Ned. Nieuw-Gui- nea, de Morgenster (formaat: 100 x 150 cm). Is er iemand die een wat kleiner formaat vlag heeft en deze met hem wil ruilen? Reacties: G.C.N. Kompier, Trajanushof 68, 3453 KP De Meern, tel: 06-53166512.


1D05 Gezocht: oude munitie technische manuals (TM’s). Reacties: R.J. Geval, Zwanen- bloem 25, 4102 KJ Culem- borg, tel: 0345-533616, e-mail: eod.opa@ziggo.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64