This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win dvd Jimmy P.


Deze maand stelt Lumière Films vier exemplaren van de dvd Jimmy P. (zie pagina 31) beschikbaar om te verloten onder de inzenders van de goede oplos- sing van de puzzel.


Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye Kruiswoordraadsel


Horizontaal: 1 treiteren 6 oude munt 12 akelig 13 land in Azië 15 deel v.e. auto 18 uitstal- kast 20 koordans 21 domoor 23 vochtig 24 vangwerktuig 26 plant 28 mest- vocht 29 insect 31 limiet 33 vogeleigenschap 34 geluidje 36 vogel 38 zoutig vocht 41 plan 43 coureur 45 zonderling 47 voorzetsel 49 afgemat 51 vruch- tennat 52 werelddeel 55 betrekking 58 Ierland 59 schildknaap 60 werk 61 in de knel.


Verticaal: 2 ouderwets 3 moerasvogel 4 vreemd 5 jaartelling 7 voorzetsel 8 hechtmid- del 9 paling 10 vrucht 11 Europese taal 14 zuiver gewicht 16 mager 17 rondrit 18 uniek 19 bitterheid 22 oude lengtemaat 25 strijdgewoel 26 strijdmacht 27 uitbouw 28 wijnmaat 30 op grote afstand 32 boom 35 rustbank 36 aanspreek- titel 37 schaapkameel 38 vrucht 39 smaad 40 specerij 42 waterkering 44 com- pagnon 46 gebouw in Amsterdam 48 vorstentitel 50 geestdrift 53 gebogen been 54 steen 56 pl. in Gelderland 57 Turks bevelhebber.


1 2 3 4 5 11


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een film over de oorlog. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 6 maart 2014 op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijsvraag 1’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl (vergeet dan niet uw adres te vermelden). Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Uitslag van prijsvraag 9 De oplossing van prijsvraag 9a in


Checkpoint 9-2013 luidt Das Boot. Een exemplaar van het stripboek Adelaar en Pegasus gaat naar J. Krol uit Holten, M. Hop uit Nunspeet, J. Maas uit Lake Cowichan, Canada, J. Brommer uit Hasselt en M.H. Kivits uit Hedel. De oplossing van prijsvraag 9b luidt The Expendables 2. Een exemplaar van de dvd Hummingbird gaat naar J.R. Gorter uit Purmerend, W. Hermsen uit Den Haag en A. Blankendaal uit Spierdijk.


30 60 15 16 20 24 29 33 35 41 42 47 52 58 61


© www.puzzelpro.nl 61 7 41 11 50 14 29 60 36 40 27 43 1


53 48 54 36 43 49 55 56 59 37 44 50 57 38 45 51 25 30 26 31 34 39 46 40 12 17 21 22 27 32 28 18 23


6 7 8 9 10 13 19 14


JANUARI-FEBRUARI 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64