This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen Platform, ‘Carlo’


Stemmig en eigentijds één rij-drie- knoopscolbert met zijsplitten in wol-mengkwaliteit. Aan de binnenzijde afgewerkt met fraai contraststiksel in rood. Binnenzakken eveneens in rood uitgevoerd. Geproduceerd in de Euro- pese Unie, dus met inachtneming van arbeidsnormen die voldoen aan de internationaal erkende standaard van de International Labour Organization.


Kleur: marineblauw (zwart) Maten: 40 t/m 64 Prijs: € 99,76 tot € 119,72


‘Arend’ Grijze flatfront pantalon met verlegde naadzakken in uitstekende wol-meng- kwaliteit. Wasbaar in de machine op 30°C.


Kleur: middengrijs Maten: 40 t/m 66 Prijs: € 54,75 tot € 71,11


* Op veteranentenue.nl is ook kleding voor de vrouwelijke veteraan verkrijg- baar!


Rodney: “Eigenlijk zit dit nog het mooist, hier voel ik me het best in.”


www.veteranentenue.nl* Blauwe blazer ‘Carlo’, grijze broek ‘Arend’


manager arbeidsmarkt bij de Begeleiding en Bemiddelingorga- nisatie. Bij al deze functies vormden existentiële vraagstukken de leidraad in zijn werk. “Ons handelen als krijgsmacht doet ertoe, ook mijn handelen daarin doet ertoe”, benadrukt hij. “Als bedrijfsmaatschappelijk werker heb ik mensen begeleid bij relatie- en arbeidsconflicten. Als docent aan het Instituut Defensie Leergangen heb ik discussies geleid over leven en dood. En als regiomanager arbeidsmarkt heb ik collegae onder- steund bij arbeidsbemiddeling.”


Ook in zijn huidige functie als hoofd van het Expertise Cen- trum Re-integratie gaat het om levenskeuzes, uniformiteit en maatwerk. “Onze re-integratiebegeleiders zijn de professionals binnen Defensie op het gebied van arbeidsre-integratie bij ziekte en militaire inzetbaarheidsbeperkingen. Alle mensen


die door ons begeleid worden, krijgen waar ze recht op heb- ben. Daar staan we voor. Uiteraard is uniformiteit in regelge- ving en beleid daarvoor noodzakelijk. Echter, ieder re-integra- tietraject is verschillend omdat ieder individu verschilt. Om die reden leveren we maatwerk”, aldus De Vries. “Het Dien- sten Centrum Re-integratie kan de MOD’ers in hun complexe weg van arbeidsre-integratie het beste ondersteunen met een langere ontslagbeschermingstermijn. Oftewel met een ruimer jasje. Soms komt dat neer op het wisselen van een uniform naar een maatpak. Dat is geen wet van Meden en Perzen, dat is maatwerk. Een kwestie van individuele levens, heroriëntatie, juiste begeleiding en goede personeelszorg. Laat dat laatste binnen alle operationeel commando’s uniform zijn.”


JANUARI-FEBRUARI 2014


27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64