This page contains a Flash digital edition of a book.
Vaandelgroet aan koning


Op 9 januari vierde de Koninklijke Landmacht (KL) zijn tweehonderdjarig bestaan door middel van een vaandelgroet aan de koning op het Plein 1813 in Den Haag. Zo’n vaandelgroet bestaat uit veel militair ceremonieel en uiterlijk vertoon, waarbij de vaandels neigen voor de vorst. Een vaandelgroet vindt niet vaak plaats: de laatste keer was in 1980 tijdens het terugtreden van koningin Juliana. In zijn toespraak ging Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif in op de betekenis van vaandels en de vaandelgroet: “De vaandels en bij de bereden wapens de standaarden symboliseren de verbondenheid tussen de landmacht en de Neder- landse samenleving in de persoon van de koning. Daarnaast zijn het symbolen van verbondenheid tussen veteranen, postactieven en militairen en burgers in dienst van de KL.”


Het was een indrukwekkende gebeurtenis waaraan door circa 1.500 militairen werd deelgenomen. Zo’n 1.000 van hen waren gekleed in het ceremoniële tenue. In tegenstelling tot in 1980 was deze vaandelgroet wel openbaar, onder meer om zo de band tussen samenleving en KL te versterken. De plechtigheid werd bovendien live door de NOS uitgezonden. Veteranen werden niet alleen genoemd in de speech van generaal De Kruif, maar ook in de persoon van generaal b.d. Ted Meines en een detachement uit Bronbeek, door de NOS prominent in beeld gebracht. (JS)


Generaal b.d. Govert Huijser overleden


Foto: ministerie van Defensie


Generaal b.d. Govert Huijser is op zondag 5 januari overleden. De oud- voorzitter van de Stichting Dienst- verlening Veteranen (SDV), de voor- ganger van het Veteraneninstituut, is 82 jaar geworden. Huijser werd geboren in Soerabaja in toenmalig Nederlands-Indië en bracht tijdens de Tweede Wereldoorlog enkele jaren van zijn jeugd door in een jap- penkamp. Hij begon zijn militaire loopbaan in 1949 aan de Konink- lijke Militaire Academie. Na diverse bevorderingen werd hij in 1983 benoemd tot chef Defensiestaf, waar- bij hij verantwoordelijk was voor de militaire operaties van de Neder- landse krijgsmacht in het buiten- land. Na zijn benoeming in 1986 tot adjudant in buitengewone dienst van Hare Majesteit de Koningin volgde twee jaar later zijn functioneel leef- tijdsontslag. Hij bleef daarna actief in diverse bestuursfuncties waarmee hij zich met name voor veteranen heeft ingezet. Huijser was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Grootofficier in de Orde van Oranje- Nassau met de zwaarden. Ook was hij drager van onder meer het Nieuw- Guinea Herinneringskruis met gesp 1962. (JR)


Tiesinga neemt afscheid van Raad civiel-militaire Zorg


De voorzitter van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO), Marie- Louise Tiesinga-Autsema, heeft op 28 augustus jl. de minister van Defensie geïnfor- meerd haar aanstelling als voorzitter te willen beëindigen. Tiesinga is in 2006 op verzoek van de staatssecretaris van Defensie kwartiermaker geweest voor de RZO. Vanaf de instelling van de RZO op 5 juli 2007 heeft zij het voorzitterschap bekleed. De RZO is een onafhankelijke raad van toezicht en advisering ten behoeve van het civiel-militaire zorgsysteem voor de hulpverlening aan veteranen en het weten- schappelijk onderzoek naar aandoeningen gerelateerd aan uitzendingen. De voorzit- ter van de RZO is daarmee een bijzonder adviseur van de minister van Defensie op het gebied van hulpverlening aan veteranen en relaties. Ter gelegenheid van haar afscheid wordt een symposium gehouden op 27 maart in de Kumpulan op Bronbeek in Arnhem. Het onderwerp is Lichamelijk Onverklaarde Klachten gerelateerd aan een militaire uitzending. De functieoverdracht zal plaatsvinden op donderdag 4 april op De Zwaluwenberg. In het maartnummer van Checkpoint komen we hier in een interview met Tiesinga op terug. (FL)


Generaal b.d. Govert Huijser bij de opening van het Veteraneninstituut, 10 mei 2000. Foto: Martin Roemers


JANUARI-FEBRUARI 2014


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64