This page contains a Flash digital edition of a book.
Dubbel Check


Uniformstukken in museum Korea


Naam en leeftijd: Herman Repping (83) Rang en functie: Uitzending: Is nu:


Hobby’s: Hekel aan: Beste oorlogsfilm: Das Boot


matroos kanonnier (later artillerist) Korea en Nieuw-Guinea gepensioneerd


handboogsport, scheepsmodelbouw en fotografie verkeersovertreders, onrechtvaardigheid


marine. Hij krijgt een basisopleiding van drie maanden en vertrekt naar Engeland. Hij lacht er hartelijk om: “Zonder enige schoolopleiding. Maar je leerde het matrozenvak. Armseinen moest je ook leren.” Hij staat op en laat het hele alfabet zien. Het lijkt op ochtendgymnastiek.


Korea- en Nieuw-Guineaveteraan Herman Repping meldt zich na de Tweede Wereldoorlog bij de marine. In 1951 vertrekt hij voor twee jaar naar Korea. In 2011 wordt hij uitgenodigd voor een bezoek aan het land en hij schenkt zijn hemd, muts, boeken en een scheepsmodel aan het oorlogsmuseum in de hoofdstad Seoul.


Klap Met de Hr.Ms. Van Galen vertrekt Rep-


Tekst en foto: Karin Stroo “D 32


e lagere school heb ik nooit afgemaakt, want die lag op een gegeven moment in


puin.” Herman Repping overleeft de bombardementen op Venlo. Kort na de oorlog verschijnen er aanplakbiljetten met de tekst: In the navy you will see the world. “Mijn zegen heb je”, spreekt zijn vader. Repping meldt zich bij de


JANUARI-FEBRUARI 2014


ping in het voorjaar 1951 voor twee jaar naar Korea. “Ik heb daar later een behoorlijke klap van gehad. En ook van de bombardementen op Venlo. Maar toen was ik al uit dienst.” Hij aarzelt en zucht. “Ik heb er nog moeite mee. Alle herinneringen zitten in mijn hoofd. Ik heb een klein dagboek bijgehouden in die tijd, voor zover dat kon natuurlijk met oorlogswacht. Zes uur op en zes uur af. Ik heb vanochtend even geke- ken, vandaag precies zestig jaar geleden waren we de spoorlijnen aan het bom- barderen.” Wanneer Repping op zijn 50e met pensioen gaat, besluit hij vanwege zijn binding met de Hr.Ms. Van Galen het schip na te bouwen als model. Daarna volgen meer scheepsmodellen. Ruim- tegebrek noopt hem tot het zoeken naar een nieuw onderkomen voor zijn col- lectie. Musea en instanties hebben geen interesse.


Museum Als Koreaveteraan wordt Repping in


2011 uitgenodigd op de ambassade vanwege vijftig jaar handelsbetrek- kingen met Nederland. Hij vertelt de ambassadeur over zijn scheepsmodel. Waarop deze zegt: “Nou, dan doe je hem toch aan ons cadeau?” Repping: “Hij vroeg me of ik in de afgelopen


zestig jaar nog wel eens in Korea was geweest. ‘Ik heb een klein pensioentje, daar heb ik helemaal geen geld voor’, zei ik. Hij klopte me op mijn schouder en zei: ‘Ik betaal het niet, maar ik zorg dat je er komt.”’ Repping vervolgt: “Twee jaar geleden ben ik op uitnodi- ging naar Korea geweest. Ik wist niet wat ik zag. Met mijn koffertje in een grote slee over zesbaanswegen. Het hui- dige vliegveld van Seoul was toen het landingsgebied van de Amerikaanse mariniers. Wij hebben daar toen drie dagen gebombardeerd om de Noord- Koreanen weg te krijgen.”


Krans leggen


In Seoul gaat hij naar de 60-jarige her- denking. Samen met een Thai en een Amerikaan mag hij een krans leggen. Hij is er nog stil van. “Ja, dat deed emo- tioneel heel veel met me natuurlijk. Ik voelde me gewoon verheven boven de rest, zeg maar.” Repping heeft zijn baaien hemd, zijn muts en verschil- lende boeken meegenomen naar Korea. “Dat werd heel erg op prijs gesteld. Alles staat nu in het oorlogsmuseum op de afdeling Nederland, samen met het modelschip.”


Het reisje heeft hem heel veel voldoe- ning gegeven. “De schouderklopjes, de mensen die ik ontmoet heb, ze zijn enorm dankbaar daar.” Een nieuwe reis naar Korea zit er niet in. “Ik zeg net tegen mijn vrouw: we hebben nog 400 euro over voor januari. Daar heb je je dan veertig jaar voor ingezet, voor het rijk. Dat neem ik de regering behoorlijk kwalijk. Op mijn pensioen wordt gekort, terwijl alles duurder wordt…”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64