This page contains a Flash digital edition of a book.
TEAM STRESS’IN OUT NEEMT DEEL AAN SPORTEVENEMENTEN MET GASMASKER OP


Aandacht vragen voor PTSS


Door: Linde van Deth


Het valt wel op, een deelnemer aan de Mud Masters of een andere obstacle run met een gasmasker op. Dat is precies de bedoeling van Stress’in Out, dat werd opgezet door de Engelse veteraan Dave Anderson. Op deze manier wil de groep aandacht vragen voor PTSS. “We genereren aandacht op een extreme wijze, maar het werkt wel”, vertelt Bosniëveteraan Ralph Koring.


D PTSS


Maar waarom zou je rennen met een gasmasker op? “Het is extreem, maar genereert een hoop aandacht. Dat moet ook wel anno 2014, een of ander lulpraatje werkt niet meer. Het ziet er misschien choquerend uit, want ik ben ook niet een van de kleinsten, maar dat is de bedoe- ling. We willen de aandacht trekken. Mensen vragen zich af waarom we dit doen. Dat moment kun je dan gebruiken om uit te leggen wat PTSS is en waarom sommige veteranen die klachten hebben.” Hij geeft aan dat mensen weinig weten van veteranen en eventuele psychische of lichamelijke verwon- dingen. “Militairen worden uitgezon- den, ook voor jouw veiligheid. Maar voor de meesten is het een ver-van- mijn-bedshow. Reacties zijn soms


Bosniëveteraan Ralph Koring. Foto: Birgit de Roij


44 JANUARI-FEBRUARI 2014


e groep van Stress’in Out bestaat nu uit Dave Anderson, Ralph Koring en een derde persoon die


geen oud-militair is. Anderson nam in 2013 al aan verschillende sport- evenementen deel, mét gasmasker. Zo liep hij de marathonversie van de Mud Masters (meer dan 40 kilome- ter) met zijn gasmasker op. Koring las dat en wenste hem succes. Zo kwamen ze met elkaar in contact en in 2014 zal de Bosniëveteraan zelf ook gaan rennen voor Stress’in Out.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64