This page contains a Flash digital edition of a book.
VETERANEN VORMEN ERECOULOIR TIJDENS NATIONALE HERDENKING OP 4 MEI ‘Moment op de Dam


Tijdens de jaarlijkse Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam staat tussen het Paleis en het Nationaal Monument een erecouloir van veertig militairen en zestig veteranen die de dienst hebben verlaten. Onder hen waren vorig jaar oud-marinier en Sinaïveteraan Gerrit Goudkade en landmachtveteraan Nadia Stap, die twee keer naar Afghanistan werd uitgezonden.


Door: Janke Rozemuller D


e deelnemers aan het ere- couloir op de Dam waren vorig jaar getuige van het eerste publieke optreden


van koning Willem-Alexander en koningin Máxima na de inhuldi- ging enkele dagen eerder. De (oud-) militairen stonden opgesteld langs de route die het koningspaar samen met enkele politieke en militaire hoogwaardigheidsbekleders aflegde naar het Nationaal Monument op de Dam. Na het leggen van de krans volgde om acht uur twee minuten stilte waarmee Nederland de oorlogs- slachtoffers herdenkt die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in oorlogssituaties en vredesmissies.


Indrukwekkend De 69-jarige Gerrit Goudkade hoefde


niet lang na te denken over zijn deelname aan het erecouloir. Hij had twee redenen om zich aan te mel- den: “In eerste instantie om het een keer meegemaakt te hebben, maar ook als een soort van eerbetoon aan


50 JANUARI-FEBRUARI 2014


Afghanistanveteraan Nadia Stap in het erecouloir, links achter koning Willem- Alexander. Foto: Veteraneninstituut


hen die hun leven hebben gegeven voor ons vaderland.” De voorberei- dingen bestonden uit een voorlich- ting op het Veteraneninstituut en een bijeenkomst op de kazerne in Amsterdam om te oefenen. “Dit was toch wel zeer nuttig, omdat wij nog een andere exercitie hadden geleerd dan wat nu gebruikelijk is. Het was vooral goed om weer even te wennen aan de gewijzigde commando’s.” Goudkade diende van 1960 tot 1994 bij het Korps Mariniers en werd in 1990 als adjudant der mariniers verbindingen uitgezonden naar de Sinaï in de functie assistent Signal


Adviser. Die uitzending speelde niet direct een rol toen hij op 4 mei op de Dam in Amsterdam stond. Maar het feit dat hij daar namens alle andere veteranen stond, noemt hij wel spe- ciaal. “Ik vond het indrukwekkend om bij deze herdenking aanwezig te zijn en koning Willem-Alexander zo dicht langs mij te zien lopen. Hij was er natuurlijk ook al andere jaren bij geweest, maar toch…” De inmiddels gepensioneerde Goudkade is in het dagelijks leven ledenadministrateur van het Contact Oud en actief die- nende Mariniers.


Intens Onder de veteranen die op 4 mei in


het erecouloir stonden, bevond zich ook Nadia Stap (28), een landmacht- veteraan die van 2002 tot en met


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64