This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 1P01 Fons Dijk zoekt Jan van


Delft. Van Delft was sport- officier in de Knoopkazerne te Utrecht in de jaren zestig. Reacties: F. Dijk, Appel- gaarde 71, 3992 JC Houten, tel: 030-6373090, e-mail: fonsdijk@hotmail.com.


1P02 Hendrikus (Henk) Gerar- dus van Keulen (geb. 14 mrt 1906 te Rotterdam) heeft bij het uitbreken van WO II als sgt op vliegveld Valkenburg gediend. Van 5 sept ’44 t/m 15 mei ’45 bij de Binnen-


generaal der mariniers in Rotterdam gewerkt. Reacties: J.H. Reuter, Bachlaan 134, 6865 ET Doorwerth, tel: 026- 3336647 of 06-15195954, e-mail: reuterjh@gmail.com.


1P04 Wie heeft de grootva- der van Edwin Tofield, John Tofield, gekend? Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij waarschijnlijk als krijgs- gevangene gewerkt bij de aanleg van een vliegveld in Vietnam. Na de capitulatie van Japan is hij ingezet tij- dens de politionele acties in Ned.-Indië. Reacties: E. Tofield, Semmelinkstraat 45, 6512 JR Nijmegen, e-mail: etofield@gmail.com.


1P05 Angela Grande-van Uden zoekt verhalen over en eventueel foto’s van (An) Ton Grande, ritmeester bij het korps Prins Alexander eind jaren vijftig/begin zestig.


landse Strijdkrachten, Gewest 14 Zuid Holland Zuid, District I Rotterdam Afd. West. Hij was inge- deeld bij de geallieerden, bij of onder Arnhem. Zijn zoon zou willen weten of er iemand is die zijn vader heeft gekend en hem kan vertellen waar zijn vader is geweest en wat hij zoal mee-gemaakt heeft. Van Keulen zou ook in Amiens in Frankrijk hebben gezeten, als gevangene of als dwang- arbeider. Reacties: J. van Keulen, Zonegge 330, 6903 EG Zevenaar, tel: 0316-333604, e-mail: john.vankeulen@arcadis.nl.


1P03 J.H. Reuter zoekt Els Koot. Koot was officier bij de MARVA (1960-1970). Omstreeks 1980 heeft zij op het secretariaat van de


1P08


Wie heeft hem gekend en heeft onder hem gediend? Hij was gelegerd op de Prins Bernhardkazerne in Amersfoort en hoorde bij een groep kwartiermakers in La Courtine (Frankrijk). Hij is eerst met Centurions, later met Leopards, op oefening geweest op o.a. Lüneburger Heide (Duitsland). Reacties: A. Grande-van Uden, Am Brönnchen 17, 54568 Gerol- stein, Duitsland, e-mail: awjgrande@hotmail.com.


1P07 J.W. Botbijl zoekt con- tact met matroos Joop Wien, afkomstig uit Apeldoorn. Zij waren tussen 1950-’54 uitgezonden naar Biak, Ned. Nieuw-Guinea. Reacties: J.W. Botbijl, Dennenlaan 517, 6711 RG Ede, tel: 0318- 613398.


1P06 Nico de Haan zoekt onderofficieren die van okt 1957 tot nov ’58 gelegerd waren in de Palmkazerne te Bussum, ingedeeld bij de C-batterij van de 117e afd. Zware LuA mobiel. Op 14 nov ’57 stortte een straaljager op de Palm- kazerne in Bussum neer. In okt 2012 (55 jaar na het onge- val) heeft De Haan een reünie georganiseerd. Een aantal oo heeft deelgenomen, echter het overgrote deel bleef spoorloos. Op de foto staan de kaderleden: H. Ferment, C. van Dalen, W. Harzing, B. Zweering, P. Borsje, Ferry Lozen, Wim Graumijer, Aad Praat en Henk Holtz. Reacties: N. de Haan, Veenendaalplein 13, 1185 DD Amstelveen, tel: 06-13731499 of 020-6446482.


1P08 Wie herkent zich nog op deze foto van de toneel- groep van de Marinelucht- vaartdienst op Biak, Ned. Nieuw-Guinea, periode juli 1951-dec ’52? Reacties: A. Bosch, tel: 0181-614347 of 06-20760733, e-mail: abosch@veteranen.nl.


1P09 Johan Visser zou graag in contact komen met de Canadese WO II-veteraan cpl E. (Eddy) A. Vail of met diens familie. Op 15 mei 1945 liet Vail het volgende adres ach- ter: St. Stephen, Charlotte County, New Brunswick, Canada. Hij maakte deel uit van de verzorgingstroepen van het regiment The Ford Garry Horse. Dit onderdeel was op 15 april ’45 betrok- ken bij de bevrijding van Haren (Groningen). Vail bleef enkele maanden achter in Haren. Vissers ouders boden hem destijds een thuisge- voel. Reacties: J.P. Visser, Het Waal 10, 7823 NR Emmen, e-mail: visserjp@xs4all.nl.


1P10 Henk Niemeijer zoekt zijn oude dienstmaat Rutger Terpstra. Terpstra kwam uit Rotterdam, maar was geboren in Gorredijk. Zij waren van lichting 60-3 en zijn opgekomen in Doorn. In sept ’60 zijn ze naar Ned. Nieuw-Guinea uitgezonden. Reacties: H. Niemeijer, Hei- deweg 30, 3768 BB Soest, tel: 035-6021941, e-mail: h.j.niemeijer@xmsnet.nl.


1P11 Op 3 december 2013 is in Tempsford (GB) door prins Charles een monument ont- huld ter nagedachtenis aan vrouwelijke agenten, onder wie ook Nederlandse, van


JANUARI-FEBRUARI 2014 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64