This page contains a Flash digital edition of a book.
Open dagen Bronbeek voor aspirant-bewoners


Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem organiseert open dagen voor aspirant-bewoners van het militair tehuis.


U krijgt een beeld van het leven op Bronbeek en u maakt kennis met de leiding en bewoners van Bronbeek. Ook wordt u uitgebreid geïnfor- meerd over de relatief gunstige bijdrage in de verzorgingskosten.


De open dagen zijn op : maandag 3 maart, maandag 2 juni, maandag 1 september en maandag 24 november 2014.


U komt in aanmerking voor wonen in het militair tehuis Bronbeek als u o.a.: • veteraan (m/v) bent en niet behoort tot de categorie officieren. • 65 jaar of ouder en alleenstaand bent en in staat bent om de algemene dagelijkse handelingen uit te voeren.


Alle toelatingsvoorwaarden vindt u op www.bronbeek.nl


Vraagt u een informatiemap aan of meldt u voor een open dag bij: Zorgmanager KTOMM Bronbeek Velperweg 147 6824 MB Arnhem T (026) 3763555


Succesvol en beheerst? De geschiedenis van de militaire beveiliging in Nederland 1945 -2013 – Jan Schoeman


Dit boek beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) en meer algemeen hoe er binnen Defensie sinds 1945 wordt bewaakt en beveiligd. De historie en hedendaagse ontwikkelingen op dit gebeid, worden afgewisseld met interviews met militairen die werken en gewerkt hebben in de militaire beveiliging en bewaking.


‘De samenhang tussen veranderingen in de maatschappij en veranderingen in de Defensiebeveiliging komt prachtig naar voren. Dit maakt dat het boek méér is dan een ontstaansgeschiedenis van de DBBO alleen. Het laat je nader kennismaken met de mensen die je waarschijnlijk slechts vluchtig, bij de pasjescontrole bij de poort, hebt ontmoet. En dat is een aangename kennismaking.’


Wiebe Arts in Checkpoint (zie pagina 28/29)


SUCCESVOL EN BEHEERST?


Succesvol en beheerst? De geschiedenis van de militaire beveiliging in Nederland 1945 -2013 – Jan Schoeman


ISBN 9789082080018 Winkelprijs € 16,95 Veteranenprijs € 12,95 Actienummer 902-07167


de geschiedenis van de militaire beveiliging 1945 - 2013


Jan Schoeman


Tegen inlevering van deze bon bij de erkende boekhandel ontvangen Checkpoint-lezers € 4,- korting op Succesvol en beheerst? De geschiedenis van de militaire beveiliging in Nederland 1945 -2013 van QV uitgeverij (024-3607706, website: www.qvuitgeverij.nl). Deze actie is geldig tot 20 maart 2014!


U kunt het boek (zonder verzendkosten!) rechtstreeks bestellen door € 12,95 over te maken op banknummer 542290448 t.n.v. QV Uitgeverij te Nijmegen o.v.v. ‘boek DBBO’ en uw adres. Als dit bedrag bijgeschreven staat, wordt het boek zo spoedig mogelijk opgestuurd.


Ook te koop in de webwinkel: www.qvuitgeverij.nl


Of ga met onderstaande bon naar uw boekhandel.


BON


Jan Schoeman


SUCCESVOL EN BEHEERST?


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64