This page contains a Flash digital edition of a book.
verloop van deze chaotische dagen. Onderdeel van de tentoonstelling is een wand met de namen van de 1.296 kinderen. Geopend: di t/m vr 10.00-17.00 uur, za, zo, ma en feestdagen 11.00- 17.00 uur. Entree met vete- ranenpas: € 4,50 (i.p.v. € 8,-). Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam, tel: 020- 6202535, website: www.verzetsmuseum.org.


Varia 1V01 De Koninklijke Vereni-


ging van Eervol Ontslagen Officieren van de Nederlandse Krijgsmacht (KVEO) heeft haar website www.kveo.nl gron- dig vernieuwd. Kerntaken van de KVEO zijn collectieve en individuele belangenbe- hartiging, immateriële en materiële ondersteuning en het bevorderen van onder- linge saamhorigheid en col- legialiteit. De website biedt informatie over onder meer pensioenen, zorg en welzijn, veteranenzaken en activitei- ten die door het bestuur, dan wel de rayons, worden geor- ganiseerd. De KVEO nodigt u van harte uit de website te bezoeken. Mocht uw belang- stelling zijn gewekt om lid te worden, via de website kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap.


1V02 Het Belgisch Nationaal Herdenkingscomité (zie Checkpoint 5-2013 5V07) verzoekt veteranen, vaan- deldragers, verenigingen van oud-militairen en geïnteresseerden die willen


deelnemen met de Belgische delegatie aan het bevrijdings- defilé te Wageningen op 5 mei 2014 zich aan te melden bij het comité. Er vertrekken bussen uit Antwerpen, Brus- sel, Charleroi, Eeklo, Gent, Oostende en Sint-Niklaas. De all-in prijs voor busreis, lunchpakket, gratis toe- gang tot toiletten en warm gerecht ’s avonds wordt later bekendgemaakt. Deelname uitsluitend via het comité. Reacties: Robert Bouw- meester, secretaris-generaal en voorzitter ‘Vrienden van 5 mei’, Pr. Joséphine- Charlottelaan 88/4, 9100 Sint-Niklaas, tel: +32(0)3- 3668191 of 0475-253287, e-mail: bouwmeester.robert@ gmail.com.


1V03 Net als vorig jaar wordt de Slag in de Javazee ook dit jaar op 27 februari op zeelo- catie 06°00’ Z.B. en 112°05’ O.L. in de Javazee herdacht. Dat meldt Joop Nahuijsen, voorzitter van de Vereni- ging van Overlevenden en Nabestaanden van De Slag


in de Java Zee. De vader van Nahuijsen was telegrafist op Hr.Ms. De Ruyter, hij kwam om bij de Slag in de Javazee. Van de herdenkingscere- monie die vorig jaar voor de tweede keer sinds 71 jaar op 27 februari werd gehouden op de zeelocatie is een dvd gemaakt. Info: voorzitter Joop Nahuijsen, tel: +31618474797, e-mail: joopnahuysen@ing-rail.com, website: www.imexbo.nl/ slag-javazee-2-von.html.


1V04 Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op zaterdag 15 maart 2014 de fotodeterminatiedag ‘Mijn opa was een…’. Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een expertteam terecht met vra- gen over (familie)foto’s die men zelf meebrengt en die


1V04


artikelen in Checkpoint staan). De Java Post voorziet verder in een platform voor geïnteresseerde lezers die er onderling in discussie kunnen gaan en op deze manier met hun kennis aan de artikelen een meerwaarde geven. De Java Post functio- neert ook als vraagbaak voor persoonlijke en algemene zoektochten. Met rubrieken als Op zoek en Zeepost werden familieleden terug- gevonden, stambomen inge- vuld en foto’s teruggegeven. Reacties: B. Immerzeel, tel: 0034-625380804, e-mail: bert.immerzeel@gmail.com.


1V06 Vriendenclub Sorong- Klamono Oud-Mariniers Nieuw-Guinea 5-7-1955 wenst alle oud-mariniers en hun familieleden all over the


betrekking hebben op voor- malig Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands- Indisch Leger (KNIL). Entree met veteranenpas: gratis. Reserveren (noodzakelijk): tel: 026-3763555, e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl. Museum Bronbeek, Velper- weg 147, 6824 MB Arnhem, website: www.bronbeek.nl.


1V05 De website van Bert Immerzeel Java Post, www.javapost.nl, publiceert artikelen en brengt nieuws over alle facetten van de geschiedenis van Nederlands- Indië. Tot dusver zijn bijna driehonderd artikelen gepubliceerd (o.a. van Dick Schaap, van wie regelmatig


world een voorspoedig 2014. Reacties: Jan de Bruijn, tel: 010-4351026 of Wiel Beurs- kens, tel: 077-4771993.


1V07 Verzetsmuseum Amsterdam, Historisch Nieuwsblad, NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies en NTR/ VPRO organiseren weer enkele bijeenkomsten op woensdagmiddagen over helden, schurken en de Tweede Wereldoorlog. Aan bod komen de aanleidingen tot en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Verzetsmuseum Amsterdam en duren van 15.30 tot 17.00 uur. De bij-


JANUARI-FEBRUARI 2014 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64