This page contains a Flash digital edition of a book.
Ruim 400 kerstlunches voor veteranen dankzij opbrengst beurs


25 procent van de kassaopbrengst van de beurs kwam ten goede aan veteranen. Foto: Larry de Boer, Veteranenshop


Op 13, 14 en 15 december stond het Beursgebouw in Eind- hoven in het teken van de Tactical & Adventure Beurs. Hier presenteerden diverse exposanten de meest spraakmakende innovaties op het gebied van onder meer outdoor, security en adventure. De organisatie van de beurs heeft veteranen hoog in het vaandel staan en schonk daarom 25 procent van de kas- saopbrengst aan een fonds voor veteraneninitiatieven. Maar daar bleef het niet bij. De exposanten stelden kosteloos vele waardevolle artikelen beschikbaar voor een veiling. En ook deze opbrengst kwam ten goede aan veteranen. Het resultaat? Ruim 5.000 euro, waarvan een deel inmiddels is gebruikt voor kerstlunches voor veteranen in diverse veteranenontmoetings- centra. Dat de beurs in goede aarde viel, bleek wel uit een van de vele reacties: ‘Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik me als veteraan hier zo thuis zou voelen. Het is een verrassend leuk en nieuw concept, waarbij je een mix van veteranen tegen- komt. Wat mij betreft volgend jaar weer!’


De veteranenlunch bij veteranenontmoetingscentrum Ouwe Stomp in Vught was met 72 deelnemers een succes. Foto: archief veteranen- ontmoetingscentrum Ouwe Stomp in Vught.


En ook op de kerstlunches, die in elf veteranenontmoetings- centra werden gehouden, is positief gereageerd: ‘Erg fijn om zo voor de kerst bij elkaar te komen en onder het genot van een lunch bij te praten.’ De lunches vonden plaats in de ECHOS Homes in Havelte, Ermelo en Rotterdam, in de veteranenont- moetingscentra in Amsterdam, Nuth, Sassenheim, Hoens- broek, Vught en Eindhoven, in veteranencafé ’t Anker in Kerk- rade en op Curaçao. De veteranenlunch is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de Tactical & Adventure Beurs, de Veteranenshop, diverse veteranenontmoetingscentra en het Veteraneninstituut. (CC)


Meer voordelen voor veteranen met de Voordelengidspas


Bij Checkpoint 10-2013 ontvingen veteranen een brief met sticker voor op hun veteranenpas. Hiermee hebben zij korting op alle items via www.voordelengids.eu/vi, zoals op veel artikelen en bij meer dan 2.200 adres- sen in België en Nederland en nog eens extra korting op speciaal voor veteranen geselecteerde aanbiedingen. Een ander positief aspect is dat een deel van de opbrengst van de verkoop direct wordt gestort in een fonds dat veteraneninitia- tieven steunt. Op die manier profiteren veteranen dubbel. De deal is voor vete- ranen geheel gratis en geldt vooralsnog voor 2014. Daarna zullen alle ervaringen worden geëvalueerd.


Veteranen in dienst die nog geen vetera- nenpas hebben, kunnen ook gebruikma- ken van de voordelen. Zij kunnen door opgave van naam, adres, woonplaats en peoplesoftnummer een tijdelijke toe- gangscode opvragen via het Veteranenin- stituut (Vi). Ook veteranen zonder (hulp bij) toegang tot internet kunnen profi- teren. Enerzijds door een overzicht op te vragen van adressen waar zij korting kunnen krijgen. Anderzijds door contact op te nemen met de Voordelengids.eu als zij gebruik willen maken van aanbie- dingen uit Checkpoint. Dat kan via tel: 071-5814500.


De samenwerking met Voordelengids.eu is pas bewerkstelligd na gedegen onder-


zoek naar deze organisatie door het Vi. Bovendien heeft het Vi in het kader van haar tienjarig bestaan al eens een proefarrangement bij hen gehad. Daar zijn toen vrijwel alleen maar positieve reacties van veteranen op gekomen. Er zijn diverse vragen binnengekomen over klachten die er op naam van voordelen- gids.eu op internet te vinden zijn. Deze klachten stammen uit een ver verleden en/of betreffen diensten die niet op het veteranenarrangement van toepassing zijn. Mocht u problemen ervaren met inloggen of andere vragen hebben, dan kunt u terecht op www.voordelengids. eu/veelgesteldevragenveteranen. (CC)


JANUARI-FEBRUARI 2014 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64