search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ▶▶▶ INTERNATIONAAL ▶▶▶ FINANCIEEL


Geld zoekt boer – en tuinder


Er is veel geld op zoek naar rendement. Bovenaan de lijst van interessante sectoren staan nog steeds IT, fintech en life sciences. Maar ook de tuinbouw is op de radar verschenen van investeerders aan de Amsterdamse Zuidas. En niet alleen daar, maar wereldwijd. Bent u al gebeld?


OPENING | door Ton van der Scheer B


ancaire financiering is en blijft het goedkoopste geld. Maar door de strengere normen voor eigen vermogen is de draagwijdte van


een ouderwetse banklening beperkt. Een ondernemer met grotere ambitie dan wat een bank aankan, hoeft anno 2020 echter niet te wanhopen. Want er is geld, heel veel geld, dat op zoek is naar rendement. Start-ups hoeven maar eens te surfen naar www.techleaps.nl, het start-up- en scale- up platform dat vorige week een kontje van € 35 miljoen kreeg van premier Rutte. Bij die paar miljoen blijft het niet: op tech- leap.nl staan 1.596 verschillende inves- teerders te dringen, met in potentie geen miljoenen, maar vele miljárden euro’s aan beschikbaar kapitaal. Niet alleen voor start-ups, maar ook voor volwassen bedrijven met groeiambitie staan de private geldschieters in de rij, voor interessante bedrijven in de tuin- bouw welzeker met tientallen tegelijk. Dat merkte tomatenteler Kees van Veen van Agro Care de afgelopen jaren. Hij kon vlak voor de kerst bekendmaken dat in- vesteerder NPM Capital een minderheids- belang in Agro Care had genomen. Maar dat was zeker niet de eerste de beste pri- vate-equitypartij die contact had opgeno-


men met ’s lands grootste tomatenbedrijf. “We hebben er al heel wat op de stoep ge- had. Maar de meeste hebben we ook me- teen weer bedankt en weggestuurd. Dat waren dan toch meer kortetermijninves- teerders, die de tent wilden oppompen om hun aandeel met winst weer te verko- pen.” Waarom dan wel in zee met NPM Capital? Omdat Van Veen en zijn compagnons bij Agro Care zich wél konden vinden in een Nederlands investeringsbedrijf, dat voor de langere termijn wil meedenken en meedoen in een groeistrategie. Die strate- gie is erin gelegen dat Agro Care de Euro- pese markt wil bedienen vanuit meer pro- ductielocaties nog dan nu, in meer Europese landen en in Noord-Afrika. “Omvang is geen doel”, stelt Van Veen. “Maar wel zien we dat het voor onze orga- nisatie beter is om dichter bij onze klanten te produceren. Dat heeft ook met het on- dernemersklimaat hier in Nederland te maken. Hier groeien en alles op export zetten, dat geeft veel te veel obstakels.” NPM verschaft niet alleen kapitaal, maar gaat ook een zetel in de Raad van Bestuur innemen. “Niet om te vertellen hoe wij to- maten moeten telen. Dat kunnen wij be- ter. Maar zij hebben meer expertise in fu- sies en overnames en internationale strategie.”


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 7


FOTO: LEX VAN LIESHOUT


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48