search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ APPEL ▶▶▶ HUISVERKOOP


Boerenzoon besmet met fruitteeltvirus


Diversiteit is hét toverwoord bij Fruitbedrijf Van Cleef in Belfeld. Ron en Anita van Cleef telen appels, peren en kersen, hebben diverse afzetkanalen en ontplooien meerdere nevenactiviteiten. Op deze manier weten zij voldoende inkomen te halen. Maar eenvoudig is dat volgens de ondernemers niet; verre van dat.


REPORTAGE | door Ank van Lier D


at Ron van Cleef in de fruitteelt belandde, was in feite puur toeval. Zijn ouders runden na- melijk een gemengd bedrijf,


met vee en akkerbouwproducten. “Toen ik in 1987 van de Middelbare Landbouw- school kwam, zaten mijn ouders nog vol in het bedrijf”, vertelt de 51-jarige Lim- burger. “En dit was te klein om twee ge- zinnen een boterham te kunnen bieden. Gelukkig kon ik toen aan de slag bij de fruitteler bij wie ik tijdens mijn opleiding


Bedrijfsprofiel


Ron en Anita van Cleef runnen in het Noord-Limburgse Belfeld een fruitbe- drijf van 12 hectare. 10 hectare is gere- serveerd voor de teelt van appels. De nadruk ligt hierbij op Kanzi, daarnaast wordt Elstar geteeld en een klein areaal aan smaakrassen zoals Sapora en Dalin- bel. Verder omvat het bedrijf 1 hectare Conference-peren en 1 hectare zoete kersen. Omdat de kersen volledig wor- den afgezet via de winkel bij het be- drijf, telen de ondernemers negen ver- schillende rassen.


18


De boerderijwinkel is een belangrijk af- zetkanaal voor de telers, net zoals de verkoop aan bedrijven en scholen. Al- leen de Kanzi-appels worden volledig vermarkt via Fruitmasters. De Van Cleefs willen het areaal clubras- sen in de toekomst verder uitbreiden, bij voorkeur met een appel die qua oogst tussen Elstar en Kanzi valt. Het echtpaar Van Cleef doet het meeste werk zelf; tijdens de pluk worden circa tien Poolse medewerkers ingezet.


Ron en Anita van Cleef. ▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


stage had gelopen. Hier werd ik besmet met het ‘fruitteeltvirus’. Toen ik later als- nog in het ouderlijk bedrijf stapte, startte ik hier met de teelt van appels. Uiteinde- lijk werd de fruitteelt de core business; in de jaren negentig namen we afscheid van de vleesstieren en de akkerbouw.” In de loop der tijd groeide het bedrijf door naar circa 12 hectare fruit: 10 hecta- re appels, 1 hectare peren en 1 hectare kersen. “Hoewel verdere groei naar de toekomst toe waarschijnlijk onontkoombaar is, hebben we de afgelopen jaren vooral in-


gezet op variatie, en daarmee op risico- spreiding”, zegt Anita van Cleef.


Bladblazer Wat de appels betreft maakt Kanzi – met een oppervlak van 6,5 hectare – sinds vijftien jaar grotendeels de dienst uit op


FOTO’S: ANK VAN LIER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48