search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT ▶▶▶ Prei (lang wit)


Richtprijzen ZON gemiddelde klokprijs €/kilo


2017/2018


0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20


0 3-1 7-1 11-1 15-1 19-1 23-1 27-1 31-1 4-2 8-2 12-2 16-2 20-2


Tomaat (tros grof) Richtprijzen The Greenery gemiddelde klokprijs


2018 €/kilo


0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80


2019 2020 Spruiten (B)


Richtprijzen ZON gemiddelde klokprijs 2018/2019


2017/2018 2019/2020


€/kilo 11-1 22-1 2-2 13-2 24-2


Evenals voorgaande jaren is de klokprijs voor grove trostomaten na de eerste week van januari weer gaan aantrekken.


0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00


2018/2019 2019/2020 Diep dal preiprijs


Het preiseizoen verliep afgelopen periode moeizaam wat de prijs op de vrije markt betreft. In de tweede helft van december beleefde de preiprijs nog een opleving, onder andere door een vaak minimale ar- beidsbeschikbaarheid, toen veel perso- neel naar huis ging in de weken waarin kerst en de jaarwisseling vielen. Dat bete- kende minder aanvoer, met een prijsstij- ging tot gevolg. Daarna ging de prijs echter hard onderuit. Aanhoudende niet- winters weer werkte die matige prijsvor- ming in de hand.


Kropsla (39 kg) Richtprijzen BelOrta klokprijs


2017/2018 2019/2020


€/krop 7-1 16-1 25-1 3-2 12-2


Spruiten klokprijzen voor de B-sortering bij ZON volgden na half januari ongeveer dezelfde prijstendens als vorig jaar.


Marktprijzen andere producten week 4 van/tot ‘19


veldsla roosjes (BO) pruimtomaat (BO) witlof kort grof (ZON) komkommer (TG) peer Conf. 71 (BO) lollo bionda (BO)


courgette groen (SP) aubergine (SP) paprika rood (SP)


courgette geel x14 (TG) 6,25-6,85


van/tot ‘18 2,72-4,89


0,61-0,79


0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40


2018/2019


8-1 17-1 26-1 4-2 13-2


Klokprijzen voor kropsla volgden afgelo- pen periode meer de lijn van 2018 dan die van hogere prijzen van vorig jaar.


van/tot ‘17 16,17-17,34


2,00-2,48 1,48-1,84 2,54-2,80 0,32-0,59


0,78-1,19


0,44-0,54 0,62-0,74 0,65-0,74 0,77-0,79 0,85-0,86 1,43-1,77


0,74-0,77 -


0,54-0,80


0,92-1,10 1,32-1,32


1,27-2,20 0,59-1,13 3,15-4,08 0,86-1,12 2,49-3,01


1,45-1,57 -


Laagste en hoogste prijzen in week 4. Prijsrange voor de daghandel (klok) op verschillende veilingen in euro per kilo, stuk of bos. (TG=The Greenery, BO=BelOrta, ZON=ZON Fruit & Vegetables, SP=Spaanse veilingen)


44 ▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


0,60-0,60 1,54-1,66 3,10-4,51


Meer


marktprijzen? Inzicht in meer dan 300


? 0


marktprijzen op een persoonlijk dashboard


Ga naar gfactueel.nl


Selectie van producten die in de afgelopen week voor de klok stonden. Het betreft richtprijzen die een gemiddelde aangeven van de prijzen de per dag zijn gerealiseerd.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48