search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ BRAAM ▶▶▶ BELICHTING


‘In belichte teelt braam alles zelf ontdekken’


De teelt van bramen in de kas is nog vrij recent, zodat telers proefondervindelijk zelf moeten vaststellen wat de juiste teeltmaatregelen zijn. Belichting maakt het geheel nog complexer. Toch neemt Wouter van den Bosch de uitdaging aan om zich te specialiseren in dit niche-product.


VAK | door Peter Visser O


m de toekomst van het bedrijf veilig te stellen, wilde Kwekerij van den Bosch niet volledig af- hankelijk blijven van de papri-


kateelt, waar het niet al te grote bedrijf onder prijsdruk moet opboksen tegen de steeds toenemende schaalvergroting om haar heen. Toen Wouter van den Bosch binnen het bedrijf kwam, richtte hij zich in eerste instantie op de algenteelt, bij de zoektocht naar bedrijfsverbreding. “Ik ben daar nog steeds mee bezig, al is het nog maar op heel beperkte schaal. Een markt opbouwen voor algen vraagt een langere termijn dan verwacht. Daarom zijn we


Bedrijfsprofiel


Bij Kwekerij van den Bosch in Bleiswijk te- len vader Jaco en zoon Wouter van den Bosch 5,5 hectare groene paprika’s, nadat ongeveer 20 jaar geleden werd omge- schakeld vanuit de aubergineteelt. Op een enkele jaren geleden erbij gekochte tuin in Berkel en Rodenrijs worden op 1,3 hec- tare bramen geteeld. Die bramenkas is net omgebouwd voor belichting, met het aan- brengen van schermen en het installeren


28


van lampen. Die staan sinds week 43 aan. De definitieve eindbeslissing om te gaan belichten kwam op een laat moment, zo- dat de installatie binnen een krappe tijds- planning van twee weken rondgemaakt moest worden. De afzet is nog lastig, om- dat er bij zachtfruit nog veel wordt ge- veild, wat de prijsvorming onzeker maakt. Voor de winterafzet onder belichting zijn er wel vastere afspraken gemaakt.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


gaan kijken waar er nog meer kansen la- gen. Om die manier kwamen we, mede via gesprekken met een voorlichter, uit bij de groeiende markt van kleinfruit. Aard- beien was al te grootschalig geworden. We hebben gekozen voor de kleinste zachtfruitteelt: bramen. Afzetpartijen waar we mee in gesprek zijn gegaan, wa- ren daar ook wel enthousiast over.” Een aangekocht paprikabedrijf werd inge- richt voor de bramenteelt. De ombouw in de kas viel mee, al was het zetten van pa- len en het trekken van draden een hele klus. “De aanpassingen buiten de kas heb- ben nog het meeste werk gekost. Soms lo- pen er in de arbeidsintensieve bramen- teelt vijftig man op deze 1,3 hectare. Dat


lukt dan niet meer met dat ene toilet dat ergens in een hoekje van de schuur was weggestopt. Een kantine voor het perso- neel, een koelcel voor de bramen, een kantoor: er was heel wat meer nodig dan voor de twee man die er bij de vorige ei- genaar werkten.”


Belichting De eerste belichtingsproeven op het be- drijf begonnen met led, waarmee op klei- ne schaal nog steeds geëxperimenteerd blijft worden. “Het ging redelijk, maar nog niet zoals wij het wilden. Kennelijk is er meer kennis voor nodig. In theorie leek led-tussenbelichting het meest geschikt voor een koude teelt als braam. Zeker op ons bedrijf zonder WKK. Maar in produc- tie-efficiëntie per micromol kwam Son-T er toch beter uit.” Daarom is gekozen voor 150 micromol/m2


/s Son-T. Elektriciteit


wordt ingekocht van het net. “Al zijn we met de invoering van de ODE (Opslag Duurzame Energie) nu wel heel serieus


FOTO’S: PETER VISSER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48