search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Agrifac heeft spot-spraying praktijkrijp. Al rijdend worden onkruiden gedetecteerd en selectief bespoten.


fac heet deze techniek StrictSprayPlus. Qua open- en sluittijd is een marge inge- bouwd, om eventuele zwiep van de spuit- boom te corrigeren. De techniek is zoda- nig snel dat de spuit theoretisch wel 25 kilometer per uur kan rijden. In Neder- land mag een spuit tijdens spuiten wette- lijk niet sneller dan 8 kilometer.


Hoe schuiner, hoe accurater Door op plantniveau te bestrijden, is het mogelijk zo’n 70 tot 95% aan middel te besparen ten opzichte van volvelds, stelt Andries van der Meer, Need Farming Spe- cialist bij Agrifac. De mate van besparing is afhankelijk van onder meer de veldcon- ditie en type bespuiting. De performance bij green on green bedraagt op dit mo- ment 70 tot 80%. Wellicht is dat nog te verhogen naar zo’n 97%. Kleine onkruiden worden nog wel eens door de camera’s over het hoofd gezien. Recht van boven zie je zo’n plantje wel,


maar vanuit schuin oogpunt kijk je er overheen. Agrifac wil dat accurater ma- ken. Het idee is om op de spuitboom in plaats van om de 3 om de 1,5 of 2 meter een camera te monteren, die niet 4 tot 6 maar 2 tot 4 meter voor de spuitboom scant. De zichthoek van de camera is dan steiler, waardoor kleinere onkruiden eer- der gezien worden. Voor Europa heeft Agrifac nog geen prij- zen vrijgegeven, vertelt Joren Wolfert, projectleider bij Agrifac. Het systeem is nog in ontwikkeling. De meerprijs in Aus- tralië bedraagt meer dan een ton, maar Wolfert verwacht dat dit flink lager wordt naarmate het systeem zich ontwikkelt.


Prijsstelling bij loonwerk De voordelen van AiCPlus zijn duidelijk. Veel minder middelengebruik, dus veel minder emissie. Een veel hogere capaci- teit, want minder vaak water tanken. Plus geen groeiremming van het gewas dat


geen middel over zich heen krijgt. Vanuit het zicht van een loonbedrijf zou spuiten met AiCPlus daarom een hoger spuittarief rechtvaardigen, stelt Marcel Betten, plan- ner bij loonbedrijf De Samenwerking. Toch rekende De Samenwerking vorig jaar bij klanten een iets lager hectaretarief, an- ders lukte het niet de techniek volop in de praktijk te testen.


Drone in plaats van camera Een alternatief voor spot-spraying met be- hulp van camera’s is scannen met een dro- ne en dan een taakkaart fabriceren. De taakkaart wordt vervolgens in de spuit- computer ingeladen. Agrifac denkt dat drones vanwege de lagere kosten meer kans van slagen hebben in Nederland dan AiCPlus. Een nadeel van drones is wel dat het twee handelingen betreft, eerst een drone- vlucht en vervolgens een taakkaart ma- ken.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48