search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Beetje vorst, zo weer lente


door Margareth Geurts-Fleuren, blauwebessen- teler in Horst


M


aandag was het weer ‘Blue Monday’ (deprimaandag) dit is de naam voor de meest deprimerende dag


van het jaar. Waarom, vraag je je af? Moeten we ‘afkicken’ van de gezellig- heidsfactoren van de maand december 2019? Mede doordat we met velen in deze laatste maand te veel genoten hebben van lekkere hapjes en drankjes denken we ‘en nu is het genoeg ge- weest’ er moet weer gesport en gedieet worden? Kan best waar zijn allemaal. Een goede remedie tegen ‘Blue Monday’ is: GA NAAR BUITEN. Ga wandelen of fietsen en geniet van wat de natuur ons


‘Krijgen onze bessenstruiken voldoende koude-uren?’


te bieden heeft. Dat krijg je allemaal gratis, dus doe er je voordeel mee. Over twee maanden is het ook alweer lente en worden de dagen ook weer langer dan de nachten. Ook de vorst op dit moment komt op een prima tijdstip. De laatste weken was het echt wel te warm voor de tijd van het jaar. Nu maar hopen dat de tempe- ratuur laag genoeg blijft, zodat de blau- webessenstruiken ook voldoende kou- de-uren krijgen. Om de stikstofcrisis te lijf te gaan, heeft het ministerie van Landbouw in 2019 een bedrag van € 180 miljoen uitgetrok- ken om boeren in de buurt van kwets- bare natuurgebieden uit te kopen. Boe- renbedrijven zijn vaak familiebedrijven en zijn daardoor van de ene generatie


overgegaan op de andere. Stoppen heeft dan niet alleen een financieel ge- volg maar heeft ook emotionele gevol- gen. Echter, veel boerenbedrijven in de intensieve veehouderij hebben de knoop doorgehakt en zijn met ingang van 1 januari 2020 gestopt. Reden hier- voor kunnen zijn: geen bedrijfsopvol- ging of om verder te kunnen en willen gaan moeten weer grote investeringen gedaan worden. De veehouders die overblijven, moeten ook nog de stren- gere uitstootnormen voor lief nemen.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 21


FOTO: BERT JANSEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48