search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ACTUEEL ▶▶▶


Het risico van plantenziektes is nog niet opgevangen


ANALYSE | door Jeroen Verheul


Nu Europa de touwtjes voor plantgezond- heid aantrekt met nieuwe regels, ligt de focus meer op een goede risicoverzeke- ring voor telers. Maar hoe moet dat eruit- zien? Achter de schermen wordt al geruime tijd gesproken over een fonds waar telers ver- plicht premie voor moeten afdragen. Toch is een snelle oprichting van zo’n plantge- zondheidsfonds nog niet in beeld. Een plan om op basis van de subsidieregeling GMO zo’n fonds te starten, haalde het niet in Europa. De korte route naar zo’n fonds is daarmee afgesneden.


Draagvlak belangrijk Minister Schouten zegt nog wel kansen te zien voor een plantgezondheidsfonds. Er is een nieuwe plantgezondheidsverorde- ning met kansen om schade door plagen


Bayer stopt met Admire


GEWASBESCHERMING Fabrikant Bayer vraagt geen herregistratie meer aan voor Admire. Dat betekent dat het nicotinoïde-houdend insecticide op termijn van de Europese markt zal ver- dwijnen. Voor Nederland neemt het Ctgb een besluit over de uitverkoop- en opge- bruiktermijn. Bayer stopt met Admire nadat de EU in 2018 heeft besloten middelen die het ni-


te vergoeden. Dan moet de sector wel met een plan komen en daarvoor draag- vlak aantonen. Voorlopig is er dus nog geen vangnet. Het CDA wil dan criteria horen voor schade- loosstellingen als telers nu onevenredig hard getroffen worden door plagen of ziekten. Schouten voelt daar weinig voor. Zij zegt dat inmiddels uit rechterlijke uit- spraken wel duidelijk is wanneer een ver- goeding kan worden gegeven. Als een plaag of plantenziekte niet voorzienbaar is en onevenredige schade veroorzaakt, kan dat reden zijn een schadeloosstelling te geven. Maar dat gaat volgens de minister altijd om maatwerk. Ze wil die mogelijk- heden niet inperken door het opstellen van criteria.


Binnen de telersvereniging Mogelijk ligt een deel van een alternatieve oplossing binnen de afzetorganisaties. De


cotinoïde imidacloprid bevatten alleen nog toe te laten voor gebruik in perma- nente kassen. De marktpotentie neemt door deze beperking dusdanig af dat het niet rendabel is om de toelating nog lan- ger in de benen te houden, aldus Bayer.


Teler: ‘duidelijkheid over duurzaamheid’


POLL Een bovengemiddeld aantal deelnemers aan de poll over het duurzaamheidsbeleid van de Rabobank. Bankier Wiebe Draijer verwoordde het begin januari op de nieuwjaarsbijeenkomst in Lisse (Z.-H.). De tuinbouw is niet direct afwijzend. Maar zou wel graag precies omschreven willen zien wat de bank dan wel en niet verstaat onder duurzaam produceren.


12 ▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


GMO-regeling heeft de mogelijkheid inko- mensschommelingen op te vangen. Een nieuw element is het onderlinge fonds, een financieel instrument om grote risico’s voor telers op te vangen. Als telers de helft bijdragen aan zo’n fonds, past de EU via de GMO-regeling de andere helft bij. Het lijkt erop dat de telersverenigingen in Nederland nog niet voor deze mogelijk- heid hebben gekozen in hun programma’s voor dit jaar. Toch ligt hier mogelijk een kans om telers te vergoeden voor bijvoorbeeld extra kos- ten bij het verwijderen van besmet gewas aan het eind van het seizoen. De extra kosten liggen daarbij al snel op € 1,50 per vierkante meter. Een bijdrage uit een fonds kan telers helpen nieuwe ziektes snel te melden bij instanties en extra op- gelegde kosten te dragen. Alleen is het fonds niet voor risico’s waar al een verze- kering voor bestaat, maar een alternatief.


14,74%


20% 65,26%


Rabobank moet na de oproep van CEO Draijer aan de tuinders om fundamenteel voor duurzaamheid te gaan zelf ook stappen zetten: (95 stemmen) Laten we éérst eens eerlijk kijken wat nou echt duurzaam is Nee, laat die zich aan de bancaire regels, wij ondernemen wel Ja, nu net zo royaal duurzaamheid financieren als voorheen schaalvergroting


FOTO: ARCHIEF G&F


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48