search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Profiel


Van links naar rechts: Com- mercieel directeur Ton van Dalen van Oxin Growers, voorzitter Jan Oosterom en fi- nancieel directeur Hans Prins. Met de fusie van Best of Four en Van Nature tot Oxin Growers zijn nu in tien jaar zes telersverenigingen bij elkaar gekomen: BGB, Versdirect . nl , Brassica Group, Tradition, Unistar en WestVeg. De eerste twee vormden Van Nature in 2013. De laatste vier gingen samen in Best of Four in 2010. In 2015 werd een fusie tussen Best of Four en Van Nature voor het eerst besproken, maar afgeblazen.


het andere.” Aan het einde van dat strategische traject moet er een lange termijn visie liggen voor de fusie partij.


Wat als supermarkt belt? De schaal en breedte van het assortiment maken Oxin Gro- wers aantrekkelijk voor de markt. Na de fusie tot Oxin Gro- wers is Van Dalen benaderd door een supermarktinkoper. Daar zouden afzetpartijen normaal gretig op inspringen, maar de commerciële focus ligt juist nog niet op de eind- klant. Van Dalen: “Het past op dit moment niet in ons be- drijfsmodel, maar dat betekent niet dat je niet kunt praten.” Die strategie ligt ook zeker niet in beton gegoten, stelt Oos- terom. “Zeg nooit nooit in dit soort gevallen.” Grote veranderingen in strategie ziet Van Dalen voorlopig niet ontstaan zo vlak na de fusie. “Als je het hebt over fusies of het overnemen van handelsbedrijven, dan ligt dat nu niet in de lijn van de verwachtingen. We willen een telersor- ganisatie blijven. Allemaal spelen we een waardevolle rol in de keten.” Dat brede assortiment van Oxin Growers wordt ook ge- waardeerd door steeds meer handelshuizen. Van Dalen: “In het verleden zag je dat handelshuizen specialiseerden. Je ziet nu dat ze juist een breder assortiment kiezen.” Dat maakt het voor de fruit- en vollegrondsgroentetelers van de oude vereniging Best of Four ook interessant om in te haken in de productstromen van de vier partnerbedrijven van voorheen Van Nature (Scherpenhuizen, Levarht, Haluco en Combilo). “Dat biedt zeker extra kansen voor deze telers”, beaamt Prins.


Prijsbepalend worden Oxin Growers is een grote afzetpartij geworden, zonder dui- delijk een marktleider te zijn in één van de segmenten. Ligt het in het bereik van de nieuwe organisatie toch prijsbepa- lend te worden? Van Dalen nuanceert dat door te wijzen op de Europese markt van vraag en aanbod. Oosterom denkt dat het effect er wel kan zijn als je de markt kleiner afbakent. “Eerst waren er twee productstro- men en twee verkooporganisaties. Nu is er door de fusie één brede productstroom. Dat is niet in geld uit te drukken, maar we kunnen beter naar de optimale prijs sturen.” Van Dalen denkt dat de kracht van Oxin Growers inderdaad kan liggen in de prijs, maar dan vooral binnen de discussies over verduurzaming en de meerprijs daarvoor. Oxin Gro- wers heeft nu meer gewicht in de schaal om teelteisen in bijvoorbeeld PlanetProof in een meerprijs om te zetten. Binnen de coöperatie heeft een aantal telers met het Albert Heijn-protocol voor milieu te maken. Een eis vanuit de coöperatie naar omschakeling voor Planet Proof is er nu niet. “Dat bepaalt de markt”, zegt Oos- terom. “Mijn tomaten zijn wel gecertificeerd, want ik wil me er mee onderscheiden. Daarmee is er nog geen meerprijs. We weten wat het kost, maar niet wat het opbrengt.”


gfactueel.nl


Een uitgebreide versie van dit interview is te lezen op gfactueel.nl.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48