search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
ONDERNEMEN ▶▶▶ TELEN 4.0 ▶▶▶ ROBOTISERING


Plukrobot Octinion klaar voor echte werk


R&D-bedrijf Octinion zoekt passende teeltbedrijven die ervaring willen opdoen met hun plukrobot Rubion. De praktijkoefening is een van de laatste stappen in de ontwikkeling van een concept op basis van automatisering waarmee aardbeibedrijven de toekomst aankunnen.


VAK | door Joost Stallen B


ij de naam Octinion wordt vaak op de eerste plaats gedacht aan de plukrobot die door dit in Heverlee – Leuven (B) gevestigde bedrijf


wordt ontwikkeld. De Rubion – dat is de naam die de robot heeft gekregen – is ech- ter niet het enige, want het volautomatisch oogsten is onderdeel van een compleet concept voor aardbeien. Tegelijk wordt ge- werkt aan andere zelfstandig opererende apparaten, met verschillende functionali- teiten. De Fluxion dient voor het transport tussen de plukrobot(s) en de verwerkings-/ bewaarruimte. Dat moet ervoor zorgen dat het plukken zonder onderbreking kan doorgaan. De Curion is een van camera’s voorziene robot voor gewasinspectie. Voor- alsnog ligt de nadruk op vrucht-tellingen (oogstprognose) en tegelijk daarmee het in kaart brengen van de rijpheid van de vruchten, met in de toekomst een uitbrei- ding naar de waarneming van ziekten en plagen. Deze data kunnen worden gebruikt voor zaken als sturing van de teelt, en oogstprognose en -planning. De Lumion gaat zelfstandig op pad om echte meeldauw (witziekte) onder de duim te houden met uv-licht. Veel van het hiervoor benodigde onderzoek is en wordt gedaan op proefcentrum Hoogstra- ten. Het blijkt mogelijk – met drie uv-be- handelingen wekelijks – de inzet van al- leen op meeldauw gerichte middelen uit te bannen.


32


Op de rails De ontwikkelingen moeten bijdragen aan de economie van de teelt van aardbeien, vertelt Octinion-directeur Tom Coen. Pro- ductiebedrijven worden groter, met toe- nemende problemen met de beschikbaar- heid van (gekwalificeerde) arbeid. Daarnaast is het belangrijk de kosten zo laag mogelijk te houden, dan gaat het niet om kosten per hectare, maar om de kos- ten per vrucht.


Op korte termijn worden de robots voor gewasmonitoring (Curion) en voor de wit- ziektebestrijding (Lumion) in productie genomen. Voor de plukrobot (Rubion) laat de introductie nog even op zich wachten, want er moet nog het een en ander gebeuren. Dat betreft de voort- gaande ontwikkeling van de techniek op en rond de robot, én van de gewassen zelf. De transportrobot Fluxion verkeert nog in een beginstadium van ontwikke- ling. “Dat is geen probleem. Als de pluk- robot eenmaal op de rails staat, kost de transportrobot niet veel moeite meer.” De zinsnede ‘als de plukrobot eenmaal op de rails staat’ is letterlijk te nemen. De fo- cus voor automatisch plukken ligt op teelten op stellingen en goten, bij voor-


De Curion is een van camera’s voorziene robot voor gewasinspectie. Vooralsnog ligt de nadruk op vrucht-tellingen (oogstprognose) en het in kaart brengen van de rijpheid van de vruchten. Op korte termijn worden de Curion en de robot voor de witziektebestrijding (Lumion) in productie genomen.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


FOTO’S: OCTINION


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48