search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ BRAAM ▶▶▶ BELICHTING


september en oktober als de cucume- ris-prestatie lager lijkt bij warm weer. Er zal gekeken worden of aanvullend alter- natieve biologische bestrijders het dan beter doen. Ziektes zijn tot nu toe geen echt groot probleem in de teelt, al kan er wel meeldauw optreden. In de paprika’s opgebouwde teeltervaring wordt meegenomen naar de nieuwe bra- menteelt. “Zo wordt er bijvoorbeeld tradi- tioneel in buitenteelten van braam veel met stikstof gestuurd. Terwijl wij daar als paprikatelers juist allergisch voor zijn. Wij zijn er niet zo gecharmeerd van om er iedere keer ammoniumnitraat bij te gooi- en.”


De opstart van een bramenteelt is duur, vanwege het dure plantmateriaal. “En het maakt je kwetsbaar. De plant komt van bui- ten, met een lange opkweek en een lange bewaring. Als er iets misgaat in die op- kweek, of in de fase van koeling totdat er geplant kan worden, dan kun je daar in de teelt veel kilo’s door missen. Dat kan een strop zijn.”


Er is ook een goede planning nodig. “Plant- materiaal wordt helemaal voor jou per- soonlijk uitgezet. Dat moet je dus echt van


Er blijven kleinschalig proeven genomen worden met led.


De afzet van bramen loopt nog voor een groot deel via de veilingklok.


30


tevoren regelen. Je koopt planten ander- half tot twee jaar voordat ze bij ons op het bedrijf komen. Ik hoop dat we in de toe- komst nog een keer wat met verse planten kunnen gaan doen, zonder die lange en gevoelige koelperiode.” De ontdekkingstocht naar teeltverbeterin- gen is leuk, zolang de teelt in grote lijn goed blijft verlopen. Minder wordt het als er zich echt onbekende problemen voor- doen, waar geen direct antwoord op is. Sinds er belicht wordt, is er bijvoorbeeld ook sprake van verkurkte wittere cellen bij de vruchten. Het lijkt op een soort schuur- schade. “We kunnen het nog niet verklaren, maar het lijkt door de lampen te komen. Er zijn allerlei types sensoren in de kas opge- hangen, om te proberen de oorzaak te ach- terhalen. “Eerst dachten we dat we vanwe- ge de lampwarmte minder buizen nodig hadden. Dat ging wel goed. Maar met deze vruchtschade zijn er toch weer twijfels of we daar wel goed aan doen. Alles is nieuw in de bramenteelt onder licht. Je moet zelf onderzoek doen.” Al komen zachtfruittelers ook wel onderling in gesprek over teeltza- ken, vaak rond proeven bij onderzoeksin- stellingen.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


Arbeidsintensief De arbeidshoefte is heel fors. “Vorig jaar waren er tijdens de piek bijna vijftig man aan het werk.” Terwijl het in de drie maan- den gewasopbouwfase juist heel rustig is. Dankzij de spreiding via belichting, met twee plantdata, komt de arbeid beter ge- spreid. “We moeten het nog gaan ervaren, maar met twintig man personeel zouden we het denk ik moeten kunnen redden. Al kan het soms met pieken ineens hard gaan met de productie. Je begint dan te plukken in een paadje, waar je die dag dan niet meer uit komt.” Voor de kwaliteit en bewaarbaarheid is het heel belangrijk dat er netjes wordt geplukt. “We dachten daarom een goede slag te hebben geslagen door een groepje fram- bozenplukkers binnen te halen, van een te- ler die stopte met die teelt. Maar een fram- boos moet je een heel klein beetje knijpen om hem er vanaf te halen. Doe je dat bij braam, dan worden die rood in de bewa- ring. Dus moesten we ze dat knijpen afle- ren. Dat is bijna nog lastiger als iemand zonder ervaring goed aanleren om netjes te oogsten.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48