search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
MARKT ▶▶▶ KETEN ▶▶▶ TELERSVERENIGING


DOOR wil sneller groeien met aandelen


DOOR neemt in een nieuw model de rol aan van een centrale coöperatie. Leden participeren via aandelen. Met deze financiële ledenrelatie ziet de coöperatie kans in de toekomst sneller te groeien.


VAK | door Jeroen Verheul A


ls het nieuwe hoofdkantoor van DOOR in sep- tember wordt opgeleverd zijn de afzonderlijke productgroepen van DOOR eigenlijk al fysiek ge- integreerd. Veel glasgroenteproducten gaan


straks in Maasdijk centraal naar klanten toe en niet meer via eigen pakstations. Daar hoort een nieuw coöperatiemodel bij. In dat nieuwe model is financieel directeur Stefan van Vliet van DOOR- vereniging Prominent ook directielied van DOOR gewor- den. Hij zetelt dus straks ook in het nieuwe glazen hoekige hoofdkantoor langs de A20. Volgens Van Vliet werken de telers van de vijf DOOR-mer- ken (Green Diamonds, Paprico, Prominent, Purple Pride en SweetPoint) in dat model veel intensiever samen. Naast marketing en sales, vallen straks ook logistiek en verpakken onder DOOR.


€ 0,10 per vierkante meter Om de coöperatie financiële armslag te geven, kozen telers voor aandelen en niet voor achtergestelde leningen. Voor die aandelen moeten leden wel eerst geld storten in de co- operatie, naar rato van het areaal. Volgens Van Vliet komt dat neer op € 0,10 per vierkante meter. Op het totale DOOR-areaal van 600 hectare leidt dat tot een directe kapi- taalinleg van € 600.000. Leden stemden in november in met de structuurwijzigin- gen. De uitwerking van de nieuwe financiële relatie met aandelen vindt nu plaats onder leiding van Van Vliet en ad- viseurs van de huisaccountant Alfa Accountants & Advi- seurs.


22 ▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


Financieel directeur van DOOR Stefan van Vliet.


Toekomstbestendig Het nieuwe coöperatiemodel van DOOR moet toekomstbe- stendig zijn. Van Vliet heeft alle consequenties voor telers op een rij gezet. “Het moet interessant zijn voor een teler die over twee jaar lid wordt, maar er moet ook een oplossing zijn voor het geval dat een teler over een aantal jaar bijvoor- beeld overstapt naar een concurrerende afzetorganisatie.” Ook met stoppers is rekening gehouden. Leden die willen stoppen, kunnen – als de plannen zijn uitgewerkt – via aan- delen blijven investeren in DOOR. Bij traditionele coöpera- ties hebben niet-producerende leden over het algemeen geen rechten meer op het vermogen in de coöperatie. Van Vliet: “Wij hebben een model ontwikkeld waarbij leden hun belang kunnen behouden en mee blijven profiteren van het rendement van de coöperatie. Ook langetermijninves-


FOTO: KEVIN RIJNDERS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48