search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
TEELT ▶▶▶ GEWASBESCHERMING ▶▶▶ TELEN 4.0


Flinke middelen reductie met spot-spraying


Agrifac heeft spot-spraying praktijkrijp. Camera’s herkennen onkruid, en bespuiten enkel dat plantje. Dit spaart 80% aan middel.


VAK | door Martijn Knuivers S


pot-spraying: enkel het schadelij- ke onkruidplantje bespuiten, de rest niet. Agrifac heeft dat met het AiCPlus-camerasysteem prak-


tijkrijp. Op braakland heet dat green on brown en bij onkruidherkenning in ge- wassen green on green. AiCPlus staat voor Artificial intelligence Camera ofwel: kunst- matige intelligentie camera. Green on brown bleek relatief makkelijk realiseerbaar, heeft weinig foutmarge en wordt inmiddels in Australië verkocht. Green on green zit nog in de ontwikke- lingsfase. Agrifac heeft inmiddels algorit- men ontwikkeld, die de onkruiden ridder- zuring, paardenbloem en muur onder- scheiden van gras en klaver. Deze toepassing wordt nog gefinetuned. Zodra de toepassing rijp is, gaat Agrifac werken aan andere onkruid/gewas-databases. Graslandbespuitingen zijn relatief risico- loos. Het gras gaat namelijk niet dood bij abusievelijk raken door de meeste herbici- den, het leidt hooguit tot groeivertraging. Spot-spraying in een gewas luistert veel nauwer, omdat een gewas het loodje kan leggen als dat onbedoeld met het herbici- de wordt geraakt. In Australië draaien inmiddels zes Agrifac Endurance met AiCPlus. Deze spuiten vooral green on brown. In Nederland staat een Agrifac Condor-demospuit bij loonbe- drijf De Samenwerking in Elsloo (Fr.). De


40


Samenwerking brengt deze spuit samen met Thijssen in de praktijk. Agrifac heeft deze spuit tegen kostprijs weggezet bij het loonbedrijf, om de green on green- techniek in de praktijk te kunnen verfij- nen.


Naast Agrifac ontwikkelen meer spuitfa- brikanten spot-spraying. De Franse fabri- kant Kuhn meldde vorig jaar bezig te zijn met I-Spray, maar het duurt nog jaren voordat het op de markt komt. Ook het Franse Berthoud en het Duitse Dammann zijn bezig met spot-spraying.


Zo werkt het Agrifac verdeelt percelen in rasters van 12,5×25 centimeter, dat is de dopafstand van één spuitdopje. Op elke drie meter van de spuitboom zit een speciale, naar voren gerichte camera. Deze scant het ge- was 4 tot 6 meter voor de spuitboom. De camera’s scannen op kleur, structuur en vorm. Kleur is bij green on green van on- dergeschikt belang, zowel gewas als on- kruid zijn immers groen. De beelden wor- den real time door een computer-unit achter de camera vergeleken met beelden in een database. Elke camera heeft zijn ei- gen rekenmodule waar het algoritme op draait. Dit algoritme is getraind op duizen- den beelden van zuring, paardenbloem en muur in verschillende groeistadia in lang gras, kort gras, donker gras, vergeeld gras en bij hoogstaande en laagstaande zon. Herkent de software een onkruid, dan


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


geeft het de relatieve positie ten opzichte van een spuitdop door aan de spuitcom- puter. Dit duurt een paar honderd millise- conden. Net voordat de spuitboom het onkruidje passeert, opent de PWM- spuitdop boven het plantje kortstondig, en krijgt het een dosis herbicide over zich heen. PWM staat voor Pulse Width Modu- lation. De dop opent en sluit met een fre- quentie tot 100 Hertz. Deze techniek geeft de mogelijkheid per dop het afgiftevolu- me te variëren, terwijl de spuitdruk (drup- pelgrootte) gelijk blijft. PWM is vooral handig om de dosering onder de spuit- boom gelijk te houden in bochten en tij- dens accelereren of afremmen. Het biedt tevens de mogelijkheid individuele dop- pen snel te openen en te sluiten. Bij Agri-


Alleen de gedetecteerde onkruidplant krijgt een douche met herbicide. De rest blijft onbehandeld.


FOTO’S: MARK PASVEER


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48