search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GELUIDEN UIT DE TEELT ▶▶▶ ‘Nog niet veel koude gevangen’ Tom Vlaemynck ‘Extra ledlicht


werpt vruchten af’ TOMAAT “In de onbelicht teelt hebben we voor het eerst een kleine tomatenplant van 45 da- gen zonder stok geplant”, zegt Tom Vlae- mynck van Tomato Masters in Deinze (B). Vanwege Tuta-problemen afgelopen zo- mer zijn de onbelichte teelten eerder be- eindigd. “Om niet twee maanden leeg te liggen, hebben we ervoor gekozen om met een jongere plant de nieuwe teelt eerder te starten. Hierdoor hebben we de leegperiode met drie weken kunnen ver- korten.” Op 9 december is de middelgrove tros- tomaat Foundation op veensubstraat ge- plant. “De inworteling is moeilijk verlopen. Dit komt omdat de veenzakken niet volle- dig vlak zijn, maar enigszins bol staan, waardoor de potten niet helemaal perfect aansluiten. Daarom hebben we achteraf alsnog een stok bij de plant gestoken om de pot vast in de mat te drukken.” Bij het ras Redetto was sprake van ethy-


leenschade in het gewas. “We doseren CO2 van de WKK, waardoor je altijd een laag percentage ethyleen in de kas hebt. Door een natuurlijke trek in de kas gingen alle gassen naar achterin de kas, waar de Re- detto staat. Het CO2


-gehalte liep soms op


tot 1.800 ppm en dat is erg hoog. Doordat we een snuffelpaal hebben geïnstalleerd, weten we nu wat het probleem is. Nu la- ten we ventilatoren een andere richting op blazen en hebben we op enkele plaat- sen stroken plastic onder het gewas ge- hangen. Als begin mei het gewas eruit is, moeten we nog de verwarming aanpas- sen en plastic afscheidingen ophangen.”


GLASAARDBEI Bij Jack Hereijgers in Zundert gingen de Elsanta-doorteelten tussen 5 en 10 januari koud. Voor de doorteelt met Limalexia ge- beurde dat al met kerst om de bloemknop niet te ver te laten doorgroeien, en een te grote piekbelasting in het voorjaar te voorkomen. Door het relatief warme weer ging de gewasontwikkeling echter wat door. “De bloemknop zit nu op 9 millime- ter. Dat hadden we liever niet willen heb- ben.” Voor Elsanta geldt hetzelfde. “Het vangt wel wat koude, maar het is nog niet veel. Ik reken erop dat het de komende weken wel gecompenseerd wordt.” De najaarsproductie met Limalexia kon mee met die van Elsanta, met wat grovere vruchten. Het punt is wel dat Limalexia als apart blok geveild werd. Dat is wat nade- lig, omdat het volume in dat blok beperkt


Jack Hereijgers


is. Bovendien had het ras tijdelijk paarse vruchten, in een donkere periode tijdens de productiepiek. “Het is een ras wat toch wel veel licht vraagt.” In de led-kas staat sinds 14 december het ras Sonata, van verduisterde verse planten. Ze zijn vanaf begin november 6 weken gekoeld be- waard. “De bloemen beginnen te bloeien, er staan al bijen en hommels bij.”


‘Rijtje met Etypa het laatst snoeien’


Gerard Vos


RODE BES Kleinfruitteler Gerard Vos in Driel (Gld.) is druk bezig met het snoeien en sorteren van de rode bessen. Bij de rode bessen zijn de vroegere teelten in de kas van Juni- fer en Haronia al gesnoeid. Nu is hij bezig met de snoei van het hoofdras Rovada dat buiten staat. “Bij vochtig winterweer is de kans op be- smetting via de snoeischaar van de tak- sterfteschimmel Eutypa wel groter. Deze schimmel kan in enkele jaren een goed perceel rooirijp maken. Maar je kunt on- mogelijk alles laat in het voorjaar snoeien.”


Gelukkig heeft hij op zijn bedrijf weinig last van deze schimmel. Wel laat hij even- tueel een rijtje waar wat Eutypa zit tot het laatste staan te snoeien. Eerder heeft Vos wel een perceel rode bessen met de bo- demschimmel Verticillium voortijdig moe- ten rooien. Maar daar staan inmiddels ap- pels op en rode bessen teelt hij dan maar weer op verse grond. De snoei van Rovada is eigenlijk al twintig jaar hetzelfde. Alles is gericht op veel groei om lange trossen met grove bessen te krij- gen. Al het zijhout wat vorig jaar bessen gedragen wordt weggesnoeid. Slechts drie tot maximaal vijf eenjarige scheuten van 30 tot 40 centimeter blijven per draagtak staan. Om voldoende groei te krijgen is voldoende mesten met compost en stikstof ook belangrijk. In de loop van februari wil hij over de vorst heen of onder drogere omstandigheden de gft-compost gaan strooien. Rond half maart wil hij met de snoei van rode bessen klaar zijn en vol- gende laatste twee hectare peren en wat appels snoeien.


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 15


FOTO: PETER ROEK


FOTO: TON VAN DER SCHEER


FOTO’S: JOOST STALLEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48