search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COLUMN ▶▶▶ Weg met datumcodering


Door Niels Zuurbier, voorzitter vakgroep volle- grondsgroenten


D


atumcodering op groenten en fruit. In mijn ogen dient het geen enkel doel en draagt het alleen maar bij aan onnodige


voedselverspilling. Dat onderwerp staat hoog op de agenda van de overheid, maar door de verplichte datumcodering op groenten en fruit dragen ze er zelf aan bij. LTO is gevraagd mee te denken over terugdringen van voedselverspil- ling. Ik wil op persoonlijke titel daaraan wel mijn bijdrage leveren, maar alleen als we stoppen met datumcodering. Want wat is de praktijk? Sluitkool,


‘THT-datum voor groenten en fruit is totale onzin’


bloemkool of ijsbergsla zijn goed houd- bare producten, maar we zijn verplicht een THT-datum te vermelden. In de praktijk wordt bij het verwerken van dit soort producten ook vooruit gewerkt en zo komen er verschillende THT-data op partijen die op dezelfde datum worden verwerkt, maar op een andere dag wor- den geleverd. Niemand die dat merkt, want de houd- baarheid is er niet minder om, maar als bij de consument het product één dag na de THT nog in de koelkast ligt, gooit die het weg, omdat die het product (ten onrechte) niet meer vertrouwt. De datumcodering is er vooral voor de supermarkten om de vaak jonge schap- penvullers een houvast te geven wan- neer ze een product uit het schap moe- ten halen. Daardoor wordt dus veel verspild, en


omdat veel supermarkten nog steeds groenten niet koelen. Daar komt nog bij, als de THT-datum niet klopt, krijg je gewoon alles weer te- rug, ook al ging het om het verkeerde kaartje of een verkeerd geprint sticker- tje. Ik weet het, dat moet gewoon klop- pen, maar overal gaat weleens iets mis. In dit geval brengt dat nog extra (onno- dige) kosten met zich mee ook. Kortom, voor groenten en fruit biedt de THT-da- tum geen enkel voordeel, dus gewoon mee stoppen!


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020 39


FOTO: LEX SALVERDA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48