search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
FOTO: BAS CZERWINSKI


MARKT ▶▶▶ KETEN ▶▶▶ TELERSVERENIGING


Valstar: Hoopvol over brexit, wel afspraken klanten


De seizoenstart voor Nederlandse groenten lijkt vrij van brexit- stress. Best Fresh Group kiest wel voor zekerheden en afspraken met afnemers in dit belangrijke overgangsjaar voor de echte brexit.


MARKT | door Jeroen Verheul D 1.000


200 400 600 800


0 2015 42 2017 2019


irecteur Mart Valstar van Best Fresh werd in de brexit-discussie de laatste jaren hét gezicht van de groente- en fruitsector. Aan-


vankelijk wees hij vooral op de risico’s voor de groente- en fruitketen. Nu straalt Valstar vertrouwen uit dat de brexit geen barrière wordt, maar een te nemen drem- pel. “Wij hebben altijd geroepen dat het belangrijk is dat vrachtwagens door kun- nen rijden, maar er is wel wat veranderd. Achter de schermen is twee jaar gewerkt aan technische oplossingen voor een snel-


Uitvoerversgroenteen fruitnaarVerenigd


Koninkrijk(incl.re-export). Handelswaarde in miljoen euro. Bron: CBS verse groente


vers fruit


le doorvoer. Ik kan me niet voorstellen dat deze werkwijze niet wordt overgenomen bij de verdere uitwerking van de brexit- voorwaarden dit jaar.” Transportmanager Marcel van Bruggen van Best Fresh ziet ook hoopvolle tekenen uit het Verenigd Koninkrijk komen. “Het Verenigd Koninkrijk toont toenadering door recent een digitaal systeem goed te keuren voor het tekenen en verzenden van vrachtbrieven. Dat heeft Duitsland zelfs niet.”


Speculeren over eisen na 2020 Voor de duidelijkheid wil Valstar onder- strepen dat de dagelijkse handel dit ko- mende seizoen niets hoeft te merken van de uittreding. Het Verenigd Koninkrijk treedt 31 januari wel uit de Europese Unie, de overgangstermijn loopt tot 30 decem- ber. Valstar: “Dan moeten de voorwaarden bekend zijn. Op langere termijn kunnen de eisen van de Britse afnemers daardoor misschien veranderen, maar dat is in deze fase nog speculeren.” Hoe de Britten gaan aankijken tegen ziekterisico’s vanaf het vasteland, of residu-eisen en biologische certificaateisen, is dus afwachten. Valstar verwacht zelf op heel korte termijn geen grote veranderingen in de stroom primai- re goederen. Nu de praktische zaken dit jaar worden uitonderhandeld, kan 2020 wel eens cruci-


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


aler zijn in de brexit-afwikkeling. Valstar: “We hebben de hoop dat Brussel het heel kleine hoekje groenten en fruit meeneemt als voor heel de economie afspraken wor- den gemaakt. Wij hebben ons huiswerk echt wel goed gemaakt. Het Groenten- Fruit Huis zorgt daar al twee jaar heel goed voor.”


Kostenstijging incalculeren De markt calculeert nu in dat in 2021, door de brexit, extra administratieve han- delingen nodig zijn. Die maken een partij groenten 3% duurder. De uitvoerkosten naar Noorwegen en Zwitserland zijn daarvoor een goede graadmeter. Die kosten komen mogelijk het volgende seizoen. Voorlopig zijn de tekenen gun- stig bij de start van dit seizoen. De drei- ging van harde brexit is verdwenen en de handel is nog vrij dit overgangsjaar. De koers van de Britse pond is bovendien verbeterd. Ten opzichte van januari 2019


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48