search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
GELUIDEN UIT DE TEELT ▶▶▶ ‘We belasten het gewas best vroeg’


Op een van de twee tuinen bij paprikateeltbedrijf Dalipa in Bleiwijk is op 2 en 3 december rode paprika geplant in een driestengelsysteem, van zaaidatum 19 oktober. Paul Moerman is daarbij dit jaar overgestapt van Maranello naar Gina.


PAPRIKA “Gina geeft toch een wat betere zomer- kwaliteit en houdt zijn gemiddeld vrucht- gewicht in de zomerperiode beter vast. Met de productie kun je ook wat verder komen.” Het plantmateriaal viel niet hele- maal mee. “Veel vroege splitsers en koplo- zen. Maar na een tweede ronde koppen staat het gewas nu weer redelijk gelijk.” Aan gewaswerkzaamheden wordt in week 4 een derde ronde getopt. Verder wordt de eerste tak geclipt. Dan volgt nog zo’n ronde clippen. Daarna gaat dan pas inge- draaid worden. Er zijn twee beweegbare heldere scherm- doeken aanwezig, die bij de start van de teelt allebei dicht bleven liggen. Naarmate de teelt vordert, gaan ze vaker open. Het eerste doek gaat nu sowieso altijd open tussen 10.00 uur en 15.00 uur. “En we zit- ten nu middenin de zettingsperiode. Daarom gaan ze elke dag allebei open om


de zetting te bevorderen, tenzij het re- gent.” Die zetting is in week 3 begonnen. “We la- ten op het derde oksel twee vruchten per plant zitten. Daarmee belasten we het ge- was best vroeg. Maar Gina geeft makkelijk gewasgroei, dus willen we die snel belas- ten en zorgen dat hij snel weer naar een tweede zetting toe gaat. Nu 90% gezet is, gaan we ook alweer wat omhoog in tem- peratuur.” De teelt is gestart met vier rondjes Verti- mec en Tracer. In week 5 wordt de eerste montdorensis ingezet. “We zijn tot nu toe vrij van plagen. We willen schoon starten. Vorig jaar zat er best veel trips. En ieder- een is toch bang voor bronsvlekkenvirus. Gelukkig is het algemene beeld bij colle- ga’s dat de tripsdruk dit jaar veel lager is. Maar we blijven heel scherp opletten. Er hangen ook veel vangplaten.” Sowieso blijft gewasbescherming een uit-


Paul Moerman


daging. “Zeker nu Plenum eruit is. En er zit ook best wat stinkwants in dit gebied.” Op een andere tuin staat een 11 oktober gezaaide belichte teelt Maranello. Dat ge- was had in week 51 zetting. “Maandag 27 januari gaan we daar oogsten.” Moerman is heel tevreden over de weg- groei. Hij verwacht een eerste zetsel van rond de 7 ons. “En in week 3 zijn de lege takken alweer begonnen met zetten.” Er wordt een etmaaltemperatuur rond de 20 graden aangehouden. De belichting is vanaf week 50 aangegaan. “Nu staan de lampen aan van 2.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens de zetting was dat pas na 7.00 uur.”


Er worden eerst twee rondes geclipt, voordat met indraaien wordt begonnen. 14


▶GROENTEN & FRUIT | 31 januari 2020


FOTO: ROEL DIJKSTRA


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48