search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Ophokplicht verlengd; AI-dreiging blijft


Aanbrengen van zonnepanelen op een kalkoenenstal in Flevoland.


Zonnepanelen meest in trek bij pluimveehouders


ALGEMEEN Zonne-energie lijkt vooral erg in trek bij pluimveebedrijven. Zij lopen voorop als het gaat om het installeren van zonnepanelen ten opzichte van andere agrarische secto- ren. Tuinders blijken het minst vaak zonne- panelen op hun bedrijf te installeren. Dit blijkt uit resultaten over het jaar 2019 van de jaarlijkse data-actualisaties van AgriDirect, waarbij ruim 13.000 Neder- landse land- en tuinbouwbedrijven uit verschillende agrarische sectoren informa- tie hebben gedeeld over bedrijfsactivitei- ten, toekomst- en investeringsplannen.


Zo’n vier van de tien Nederlandse pluim- veehouders hebben zonnepanelen liggen. Met afstand maken pluimveehouders het meest gebruik van deze vorm van alterna- tieve energie; rundveebedrijven volgen met 27,1%, akkerbouwbedrijven met 26,8% en varkensbedrijven met 24,8%. Bij tuinbouwbedrijven ligt dit percentage duidelijk een stuk lager. Zo heeft 19,5% van de glastuinders zonnepanelen en 16,9% van de fruittelers (bijvoorbeeld op daken van bedrijfsruimtes of waterbas- sins). Boomkwekers sluiten de rij met 14,7%.


Hogere voerwinst vermeerderingsbedrijven


VLEESSECTOR Vermeerderingsbedrijven behaalden in 2019 een gemiddelde voerwinst op jaar- basis van € 14,51 per opgehokt moeder- dier. In 2018 was dat € 12,86. De blijkt uit de referentiecijfers van ABAB Accountants en Adviseurs. Vorig jaar was de gemiddel- de prijs voor broedeieren volgens de Abab-referentiecijfers 19,22 cent. Dit is 1,2 cent meer dan in 2018. Deze hogere prijs


is vooral te danken aan de grote vraag naar broedeieren en de exportgroei. De directe kosten over 2019 varen onge- veer gelijk aan die in 2018. Ondanks dat er concurrerende exportlan- den zijn bijgekomen – met name Oost - Europese landen – die goedkopere broed- eieren kunnen leveren, blijven de Neder- landse broedeieren erg in trek vanwege de goede kwaliteit en hoge bevruchting.


ALGEMEEN Minister Schouten heeft op 25 maart de ophokplicht voor pluimvee met vier we- ken verlengd. Zij deed dat wegens voort- durende AI-dreiging. Enkele dagen eerder was er een besmetting met hoogpathoge- ne H5N8 op een kalkoenenbedrijf in Noord-Duitsland nabij de grens met Ne- derland. En week ervoor was er een hoog- pathogene H5N8-besmetting in Duitsland bij hobbypluimvee. Ook in Polen waar voortdurend uitbraken zijn, werd half maart hoogpathogene H5N8 op een kal- koenenbedrijf vastgesteld. Vorige week, na de verlenging van de op- hokplicht, is in het midden van Duitsland opnieuw hoogpathogene AI vastgesteld op een kalkoenenbedrijf. De ophokplicht, die op 11 februari is inge- steld, blijft nu van kracht tot en met 21 april. En duurt dan 10 weken.


ADVERTENTIE LEIDINGEN


REINIGEN ZONDER CHEMIE HEAWAT


  


 


+31 495 460 188 WWW.FRANSVEUGEN.NL ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 7


FOTO: RONALD HISSINK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64