search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘Alles draait om klimaatbeheersing’


Paul Grefte in Hengevelde vindt dat het dierenwelzijn in zijn SunBro-stallen beter is dan in stallen met een ster van het Beter Leven- keurmerk. Bij vleeskuikens draait alles om goede klimaatbeheersing, stelt hij.


DOOR BERRIE KLEIN SWORMINK


niet voor problemen, en zonder extra uitval le- verde de vleeskuikenhouder vier dagen later kuikens van 2.950 gram aan de slachterij. “Doordat we werken met warmtewisselaars bevindt de temperatuur van de binnenkomen- de lucht zich altijd tussen de 10 en 20 graden, dat is een ideaal temperatuurtraject om vlees- kuikens te houden”, stelt Grefte.


T


Stalklimaat altijd ideaal Hij concludeert dat dierenwelzijn een belang- rijk pluspunt is van het SunBro-concept. “In deze stal, is het stalklimaat op ieder moment van de groeiperiode ideaal voor de kuikens. Dat is fijn voor de dieren, en het zorgt er bo- vendien voor dat ze kerngezond blijven. Dat zien we ook terug in de resultaten. Bijvoor- beeld bij een kengetal als voetzoollaesies sco- ren we altijd beter dan gemiddeld.” Grefte vindt het onterecht dat de Dierenbe-


oen in de zomer van 2019 de buitentemperaturen oplie- pen naar de 40 graden, had Paul Grefte zware kuikens in zijn vijf jaar oude SunBro-stal te Markelo (Ov.). De buiten- hitte zorgde in de stal echter


scherming geen ster van het Beter Leven-keur- merk wil toekennen aan het Sunbro-concept. “Ik durf te stellen dat kuikens het in onze stal- len beter hebben dan in een gewone stal met uitloop. In zulke stallen zie je tijdens koude da- gen geen kip in de buurt van de uitloopope- ningen, omdat daar veel kou langs trekt. Volgens Marijke de Jong van de Dierenbe- scherming moet een kip altijd naar buiten kunnen; ook als het -5 of 38 graden is. Ik denk niet dat je de dieren daar een plezier mee doet.” Grefte vertelt dat de stal bezetting in zijn stal- len maar weinig afwijkt van de normen die in diverse welzijnsconcepten met traag groeien- de kuikens gehanteerd worden. “Op 29-30 da- gen laden we 5,5-6 kuikens per vierkante me- ter uit en verlagen daarmee onze bezetting naar 14,5 kuikens per vierkante meter. Bij uitla- den zijn de kuikens 1.550 gram. Die leveren we als grillers voor de Duitse gril markt.” Nog een aspect dat bijdraagt aan het welzijn van mens en dier, is daglicht in de stal. Dat kan binnenkomen via grote ramen in de zijwand en lichtkoepels op het dak. Al doe je kippen geen plezier met te veel licht, is de ervaring van Grefte. “Kippen leven van nature in het bos waar niet zo veel licht doordringt. Dat merk ik in de stal. Als je de lamellen voor de ramen te ver opent, trekken de kuikens daar weg; zeker in de eerste levensweken.”


Energieneutraal De elektriciteit die nodig is voor de warmte- pompen en andere elektriciteitsverbruikers als ventilatoren komt van zonnepanelen op het dak van een SunBro-stal. Dit maakt het con- cept energieneutraal. Een gasaansluiting is niet nodig. Een SunBro-stal is standaard uitge- rust met een luchtwasser waardoor de uitstoot van stikstof, stank en fijn stof minimaal is. “ Eigenlijk bouwden we vijf jaar geleden al de


stal van de toekomst. Zowel qua dierenwelzijn als qua energie en CO2


, en stikstofuitstoot,


voldoet het Sunbro-concept aan de wensen van overheid en maatschappij”, concludeert Grefte. Hij zegt het enigszins cynisch, omdat hij vindt dat vooral de overheid te weinig oog heeft voor de pluspunten van zijn con- cept. “Dat uit zich onder meer in het feit dat een SunBro- stal niet maximaal gebruik kan maken van de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dit komt doordat MDV een link legt tussen de maximale bezetting en het investeringsbe- drag per dierplaats.” Grefte: “Overigens vind ik dat de overheid SDE-subsidie beschikbaar zou moeten stellen op de warmteterugwinning die een onderne- mer realiseert. We halen enorm veel rest- warmte terug, middels onze luchtwasser, die anders verloren ging. Nu geeft de overheid wel SDE voor ‘duurzaam’ opgewekte energie terwijl we aan de andere kant gewoon ener- gie weggooien.”


Ondernemen op gevoel


Overigens ervaart Grefte dat vleeskuikenhou- ders zich niet altijd door harde cijfers laten leiden bij het maken van investeringskeuzes. “Vaak wordt er ondernomen op ‘gevoel’. Nog- al wat vleeskuikenhouders hebben de afgelo- pen jaren gekozen voor een houtkachel als verwarmingsbron. Op zich heel logisch, vaak is de voor de houtaanvoer benodigde shovel al aanwezig, en ook opslagruimte voor het stookhout is snel gecreëerd. Alleen, een houtkachel kan niet koelen.


Ga je echt rekenen, en kijk je ook naar de maatschappelijke en politieke doelen, dan is stoken op hout niet meer zo voor de hand liggend. Niet voor niets heeft de overheid de subsidie op houtkachels afge- schaft.”


ef ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 43 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64