search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DIERENWELZIJN ▶▶▶ PAASNUMMER


Enquête: niet- snavelbehandelen verslechtert welzijn


Pluimveehouderij vroeg pluimveehouders welke veranderingen zij in de praktijk vinden leiden tot een verbetering of juist verslechtering van het welzijn. Het resultaat van deze enquête.


DOOR KIRSTEN GRAUMANS D 20


e afgelopen jaren zijn er allerlei veranderingen doorgevoerd in (delen van) de pluimveehouderij met het oog op verbete- ring van het dierenwel- zijn. Niet altijd worden die


in de praktijk echter ervaren als daadwerkelij- ke verbeteringen. Dat blijkt ook duidelijk uit de enquête die Pluimveehouderij hield onder pluimveehouders.


van de deelnemers vindt dat het


30%


verstrekken van daglicht in de stal geen effect heeft op het dierenwelzijn.


In deze enquête werd pluimveehouders ge- vraagd om uit het volgende lijstje aan te vin- ken welke veranderen zij het welzijn ten goe- de of ten slechte vinden komen (of geen effect hierop vinden hebben): overgang van legbatterij naar ander systeem, overgang van verrijkte kooi naar ander systeem, niet behan- delen van snavels, stoppen met ingrepen an- ders dan snavelbehandelen, overgang van re- guliere vleeskuikenrassen naar langzamer groeiend, laten uitkomen van kuikens in de stal, early feeding van kuikens in de broederij, uitloop naar buiten, overdekte uitloop, lagere bezetting, daglicht in de stal, verstrekken van afleidingsmateriaal, verlaging van voetzool- laesiescores, geslachtsbepaling van broedeie- ren (leg) om doden haantjes te voorkomen of geen van allen. 55% van de 118 deelnemen-


van de deelnemers vindt dat de


23%


overgang van reguliere naar


langzamergroeiende vleeskuikenrassen het dierenwelzijn verbetert.


de pluimveehouders gaf aan legkippen c.q. opfok leg-dieren te houden, 28% hield vlees- kuikens, 14,6% ouderdieren, en er namen 1 eenden- en 1 kalkoenhouder deel. Met stip op 1 stond bij de meerderheid van de pluimveehouders die deelnamen aan de enquête (ongeacht de deelsector waar zij in werkzaam zijn) het stoppen met snavelbe- handelen bij kippen, als een maatregel die het welzijn juist verslechtert. Een vermeerde- raar liet weten: “Dieren hebben wapens ge-


Top 3:meeste welzijnsverbetering volgens puimveehouders % van totaal aantal deelnemers dat dit aanvinkte als verbetering


Overgang van legbatterij naar ander systeem 60,2





53,4


Geslachtsbepaling van broedeieren (leg) om doden haantjes te voorkomen


37,5


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020


FOTO: HENK RISWICK


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64