search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
menselijke behoeften of wordt de kip hier ook echt beter van? “Ik denk dat er veel te vaak gedacht wordt vanuit de behoefte van mensen, terwijl je al- tijd moet kijken vanuit de behoefte van de kip. Daglicht is voor ons prettig. Er zijn aanwijzin- gen dat oudere kippen hier actiever bij zijn. Maar je hoort ook dat jonge kuikens juist be- hoefte hebben om uit het felle licht te blijven. Misschien wil het kuiken wel kunnen kiezen. Hetzelfde geldt voor frisse lucht. We zouden dat moeten testen om eerst te kijken: waar ligt de behoefte van die kuikens precies.”


Is dat onvoldoende gedaan? “Ik denk dat er weleens te snel keuzes ge- maakt worden vanuit menselijke perceptie. Met name rondom daglicht en uitloop. Een uitloop biedt voordelen: het biedt de kip keu- zemogelijkheden. De kip heeft variatie in on- dergrond, in daglicht en in beschutting. Maar er zitten ook nadelen aan. Je kunt bijvoorbeeld de voordelen van de uitloop ook binnen na- bootsen. Met een aantal aspecten is dat lasti- ger, zoals wind en frisse lucht. Maar het gaat om: waar heeft de kip behoefte aan, en niet: wat willen wij als mensen.”


Zijn de ontwikkelingen rondom dieren- welzijn in de pluimveehouderij dan te snel gegaan? “Ik denk dat het goed is om dingen te onder- zoeken, en het effect te meten. Een soort ‘try out’-stadium, om te kijken of het daadwerke- lijk bijdraagt wat we denken dat het zal bijdra- gen. Het gevaar is dat we anders zaken toe- voegen die eigenlijk niet goed zijn. Ik denk dat we daar soms inderdaad te snel in gaan. Ik denk bijvoorbeeld dat daglicht een goede bij- drage kan leveren aan beter welzijn. Maar ik vraag me af of we niet met verschillende ruim- tes binnen de stal moeten werken, of dat we hier qua leeftijd op moeten sturen.”


Is die ruimte er nog wel, nu er binnen be- paalde concepten geïnvesteerd is op der- gelijke maatregelen? “Rondom verrijking zijn er best veel vragen, daar is ruimte om te kijken wat wel en niet werkt. En misschien moet je wat betreft daglicht den- ken: ik bied iets aan waar het kuiken onder kan,


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 25 25


FOTO’S: KOOS GROENEWOLD


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64