search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
DIERENWELZIJN ▶▶▶ PAASNUMMER


‘Waarom kun je, als het dierenwelzijn er niet onder lijdt, het diertransport niet verlengen?’


Profiel


Frank Mandersloot (33) is sinds 2017 al- gemeen directeur van Mantrans in Rens- woude (U.) en commercieel verantwoor- delijk. Hij begon er twaalf jaar geleden,


de eerste drie jaren was hij chauffeur. Ook drie van zijn broers werken in het bedrijf, dat dagelijks 23 vrachtwagens op de weg heeft. 95% van het transport van Man- trans is pluimvee-gerelateerd. Elke dag zijn er vier shovels bezig met laden van pluimvee(mest). Het bedrijf, dat dit jaar veertig jaar bestaat, heeft bijna veertig full- en parttime medewerkers.


FOTO: HERBERT WIGGERMAN 30 ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64