search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
de bezetting terug, ze werken met daglicht- voorziening en ze hebben een overdekte uit- loop voor hun dieren. “Dit zijn de vier belang- rijkste punten. Zorgen voor voldoende afleidingsmateriaal komt daar bijvoorbeeld nog bij”, vertelt Twan Jenniskens, die in het Limburgse Ysselsteyn het grootste Nederland- se kalkoenenbedrijf runt. Hij houdt 60.000 kal- koenen op drie locaties. Jenniskens stapte met twee derde deel van zijn bedrijf over op Beter Leven. “Het is een kleine markt. Wij zijn te groot om volledig over te stappen.” Voor Jenniskens was het relatief eenvoudig om aan te haken bij het Beter Leven-concept. Hij had al vier stallen met overdekte uitloop in ge- bruik. Hij bouwde één nieuwe stal met extra leefruimte. “We hebben een calculatie ge- maakt van onze meerprijs. Je moet blijven re- kenen, zeker vanwege de meerkosten van de uitloop. Beter Leven is rond te rekenen, maar je wordt er niet rijk van. Het is prettig om je pro- duct in eigen land af te zetten. Dat is een goe- de ontwikkeling”, zo zegt Jenniskens. Namens de coöperatieve vereniging ter bevordering van afzet van vleeskalkoenen en kalkoenen- vlees (BAV) en samenwerkingsverband De


Slanke Bourgondiër zet Jenniskens zich al lan- ger in om kalkoenenvlees te promoten bij de Nederlandse consument. “Kalkoen wordt po- pulairder, maar het gaat langzaam”, zo zegt hij.


Fors lagere bezetting De overdekte uitloop van Beter Leven-kalkoe- nen moet minimaal 20% van het staloppervlak zijn. Jenniskens koos in zijn nieuwe stal voor 35%. Ten opzichte van gangbare productie ligt de bezetting bij Beter Leven fors lager. Jennis- kens mag bij de hanen 40 kilo per vierkante meter leveren (gangbaar is 58 kilo). Voor hen- nen geldt een grens van 36 kilo per vierkante meter (gangbaar is 48 kilo). “Met een lagere bezetting werkt het prettiger en gaat het ge- makkelijker. Maar daar moet wel een meerprijs tegenover staan”, aldus Jenniskens. Beter Leven-kalkoenenhouders produceren zo- veel mogelijk vraaggestuurd. In de kalkoenen- sector is dat vanwege de lange omlooptijden van de rondes (128 dagen voor hanen en 98 dagen voor hennen) niet altijd makkelijk. “We willen de markt niet overspoelen. Vorig jaar hebben we de productie nog een poosje te- ruggeschroefd. Het is fijn dat er nu met Lidl


een grote speler bij is gekomen”, aldus de kal- koenhouder.


Uitdagingen Nederlandse kalkoenenhouders juichen het toe dat hun product in eigen land wordt ver- markt. De afzet ontwikkelt zich op een positie- ve manier. Toch verloopt niet alles zonder slag of stoot, erkent Marco Schrotenboer namens de LTO/NOP-kring kalkoenhouders. “De plan- ning is een aandachtspunt. Supermarkten wil- len verse producten. Dat maakt het afleveren van Beter Leven-kalkoenen soms bewerkelijk. Mijn hanen zijn onlangs in vijf keer weggela- den, mijn hennen in drie keer. Dat kost veel ex- tra tijd, die je eigenlijk ook moet rekenen.” Schrotenboer zou als Beter Leven-kalkoenen- houder graag met een gangbaar ras werken. Dat zou voor alle ketenpartijen een beter ver- dienmodel opleveren, zo stelt hij. “ Gangbare rassen zijn sterker en hebben meer borstfilet. Wat gezondheid en beweeglijkheid betreft merken we geen ver- schil, terwijl de langzame groeiers veel meer ruim- te hebben.”


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 45 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64