search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
REPORTAGE ▶▶▶


Sector krijgt harde dreun door coronacrisis


Het coronavirus laat overal zijn sporen na. Ook in de pluimveesector zijn de gevolgen groot. De overheid komt met extra kredieten voor de landbouw.


DOOR HANS BIJLEVELD, JACCO KEUPER, BOUKE POELSMA EN KIRSTEN GRAUMANS


D


e coronacrisis heeft enorme im- pact over de hele wereld. Ook in de pluimveesector worden de gevolgen gevoeld. De een-


denketen is helemaal stilgelegd voorlo- pig, en eendagskuikens leg worden ge- euthanaseerd omdat ze niet naar het land van bestemming kunnen. Begin april belandden de vrije kuikenprijzen in vrije val. In de eiermarkt is een twee-


deling ontstaan: waar voor scharrel, vrije uitloop en biologische eieren wel een markt is, krijgt de kooi-eimarkt de klap- pen, doordat vraag uit de verwerkende industrie afneemt. De overheid komt met een steunpakket met economische maatregelen om de gevolgen van de crisis te verlichten. Het pakket behelst een bedrag tussen de € 10 en € 20 miljard. Er zijn honderddui- zenden bedrijven die van het pakket ge- bruikmaken, aldus minister Wopke Hoek- stra van Financiën.


Eendenketen helemaal stilgelegd


In de Nederlandse eendenhouderij wor- den de komende weken geen kuikens meer opgezet. Integratie Tomassen Duck-To, spil in de eendenketen, heeft alle eendenhouders in een brief laten weten dat er in ieder geval tot half mei geen kuikens meer worden opgezet. Die periode kan in theorie korter zijn, maar kan ook verlengd worden, zegt Duck-To Farm-directeur Erwout van Wolfswinkel, die verantwoordelijk is voor de levende dieren bij de integratie. De eendensector is voor de afzet van vlees erg afhankelijk van de horeca. Tomassen Duck-To is de enige een- denslachterij in Noordwest-Europa en zet zijn vlees met name af in horeca en Chinatowns in Noordwest-Europa. Nu die op slot zitten vanwege coronamaat-


14


regelen is de afzetmarkt inge- stort.


De komende weken worden de eenden geslacht die nu nog op bedrijven zitten. Dat vlees gaat voor het overgrote deel de vriezer in, zegt Van Wolfswinkel desgevraagd. “Eigen- lijk kun je wel zeggen: alles.” Daarna zal de slachterij een aantal weken stil komen te liggen. Wat dit betekent voor de integratie en de daaraan verbonden eendenhouders is sterk afhankelijk van hoe lang het gaat duren voordat er weer dieren opgezet kunnen worden. “Hoe lang dit gaat duren weet ik niet. Daar zit de onzekerheid in”, zegt Van Wolfswinkel. Er zullen ook moederdierkoppels ver- vroegd naar de slacht gaan. “Dit gaat door


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020


Kredietregelingen De borgstellingsregeling die nu is open- gesteld om continuïteit te garanderen tij- dens de coronacrisis zal de overheid naar schatting niet meer kosten dan € 33 mil- joen. Daarvoor zal zeker voor € 200 mil- joen aan kredieten kunnen worden uitge- zet aan het midden- en kleinbedrijf en € 120 miljoen aan extra kredieten in de landbouw. Landbouwminister Schouten heeft € 10 miljoen extra uitgetrokken voor de Borgstelling Landbouwkredieten. Staatssecretaris Mona Keijzer trekt hier- voor € 23 miljoen uit.


FOTO: HANS PRINSEN


de hele eendenketen heen.” De eenden- sector is in gesprek met landbouwminis- ter Schouten en hoopt op financiële steun voor de hele keten om de crisis door te komen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64