search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
COMMENTAAR ▶▶▶


Alles in perspectief D


DOOR KIRSTEN GRAUMANS


it paasweekend heeft een donker randje. De coronacrisis overschaduwt veel. Het plaatst ook veel in perspectief. Gezond zijn en blijven staat op 1. Daarnaast moeten


we met lede ogen aanzien hoe sommige sectoren en ondernemers van het ene op het andere moment het water aan de lippen komt te staan. In de sier- teelt bijvoorbeeld, maar ook – figuurlijk – dichterbij huis: in de eendenhouderij, waar de hele keten is stilgezet vanwege het totaal gebrek aan afzet. In dit paasnummer van Pluimveehouderij staat die- renwelzijn centraal. Tegelijkertijd zien we dat super- markten de strenge welzijnseisen die zij de afgelo- pen jaren hebben ingevoerd voor hun producten als het gaat om dierenwelzijn nu prijsgeven. Grootgrut- ters Albert Heijn en Jumbo verkopen ineens weer ‘gewone’ scharreleieren en wijken af van hun eigen kippenvleesconcepten, nu de vraag naar deze pro- ducten het aanbod overstijgt. Dat is zeer begrijpelijk, en ook te rechtvaardigen in crisistijd. Nood breekt wet, en niemand heeft er be- lang bij dat de schappen leeg komen te liggen. Mits iedereen uiteraard transparant is over wat hij ver- koopt. Voor pluimveehouders is het geen nieuws: ook dat ‘gewone’ scharrelei of die ‘gewone’ kip is een prima product. De Dierenbescherming toont zich begripvol, en ook maatschappelijk gezien zorgde het nauwelijks voor ophef, zelfs niet toen de alge- mene media oppikten dat gangbare scharreleieren in een Beter Leven-doosje gestopt werden. Het zou goed zijn als er ook na crisistijd ruimte blijft om dierenwelzijn in perspectief te zien, bij politiek en maatschappij. Voor de volgende wettelijke verplichting zich aandient. Dat dierenwelzijn be- langrijk is, maar ook andere zaken dat zijn: voedsel- voorziening, milieu en een boterham voor de on- dernemer die dit voedsel produceert. En zoals welzijnsexpert Ingrid de Jong het in dit nummer stelt: dat de werkelijkheid complex is. Niet alles waar wij als mens behoefte aan hebben is be- ter voor de kip en niet alles móet sectorbreed om effect te sorteren.


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64