search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
‘Qualitytime-stal is positief voor hennen’


Michel Banning werkt in een van zijn stallen volgens het qualitytime-principe. De hanen worden er zes uur per dag apart gehuisvest. Dat komt de rust in de stal en het verenkleed van de hennen ten goede.


DOOR BOUKE POELSMA H


et qualitytime-principe in de vermeerderingssector werd een jaar of twaalf ge- leden ontwikkeld door pluimveehouder Gerrit van den Berg en onder- zoeker Rick van Emous.


Belangrijkste uitgangspunt van de quality- time-stal is het tijdelijk gescheiden huisvesten van hanen en hennen. “Ik was bezig met het ontwerpen van een nieuwe stal en raakte ge- triggerd door het qualitytime-verhaal”, vertelt Michel Banning. Hij richtte zijn nieuwe stal – die nu alweer tien jaar oud is – naar eigen inzicht in volgens het qualitytime-principe. De stal is 60 meter lang en 21 meter breed en heeft twee scharrelruim- tes. Er zijn legnesten in het midden van de stal en aan weerszijden van de stal zijn twee enkele rijen legnesten. Achterin de stal heeft Banning een speciale ruimte voor de hanen ingericht, van 21 bij 7 meter. “Dat is ons hanenrestaurant”, zo vertelt Banning met een glimlach.


Eén hanenvoerlijn De pluimveehouder voert zijn dieren eenmaal daags. Dat gebeurt ’s ochtends vroeg. Nadat


de lampen zijn aangegaan en de hennen zich langs de voerlijnen hebben verdeeld, wordt de hanenvoerlijn gevuld. De hanen stormen dan met z’n allen naar het achterste staldeel, waar ze hun dagelijkse kostje krijgen voorgescho- teld. Intussen zakt er langzaam een hekwerk naar beneden, om het hanenrestaurant op auto matische wijze te scheiden van de schar- relruimtes. Sommige hanen – zo’n 10 per dag – zijn net te laat om onder het zakkende hek- werk door te duiken. “Zij hebben dan even een balansdag”, zegt Banning met een knipoog. Met een hanenverblijf achterin de stal kan Banning toe met één hanenvoerlijn en een simpel rechttoe-rechtaan hekwerk. De hanen en hennen worden op deze manier iedere dag zes uur lang gescheiden gehuis- vest. Daarna gaat het hekwerk weer omhoog. “De hennen hebben dan alle tijd gehad om rustig te vreten en hun eitje te leggen. Ze staan de hanen daarna ook echt op te wach- ten”, aldus Banning, die ziet dat de hanen zich na het oplieren van het hekwerk in rap tempo weer over de stal verdelen. “Na 15 tot 30 minu- ten zijn alle dieren weer mooi verdeeld.” Volgens de pluimveehouder hebben de hanen geen enkele moeite met het overbruggen van de afstand van en naar het hanenverblijf. Ze weten bovendien dondersgoed waar ze moe- ten vreten, zo vertelt Banning. “De hanen en hennen worden de eerste twee à drie weken van de ronde ook volledig gescheiden gehuis- vest. Onrust onder de hanen zie ik niet. De die- ren zijn aan elkaar gewend en het verblijf is groot genoeg.”


Beperkt financieel voordeel De qualitytime-stal biedt volgens de pluimvee- houder veel welzijnsvoordelen. “Vooral de rust in de stal valt echt op.” Vergeleken met hun soortgenoten in de andere stallen beschikken de hennen in de qualitytime-stal langer over


een mooi verenkleed. “In de qualitytime-stal heb je minder onvrijwillige paringen en een natuurlijker paargedrag. Dat heeft een positief effect op het verenpakket van de hennen.” Ge- scheiden huisvesten van hanen en hennen zou niet alleen welzijnsvoordelen maar ook be- vruchtingsvoordelen op moeten leveren. Met het beperken van het aantal gedwongen parin- gen en het verminderen van stress en angst worden hennen ontvankelijker, zo is de ge- dachte. Banning hierover: “Aanvankelijk was de bevruchting in de qualitytime-stal beter dan in de andere stallen. Het verschil was zo’n 1%. De laatste jaren is het verschil minder geworden, maar het verschil in bevruchting verschilt per ronde. Het financiële voordeel is dan ook be- perkt. Daar had ik toch wel meer van verwacht. De fokkerij heeft daarentegen ook een ontwik- keling doorgemaakt. De Ross-hanen van te- genwoordig zijn makkelijkere dieren. Daardoor zijn de bevruchtingsresultaten in traditionele stallen ook beter geworden.”


Nieuw type qualitytime-stal Ook met de kennis van nu zou Banning toch weer een qualitytime-stal neerzetten, zo zegt hij. “Alleen al voor de rust in de stal zou ik het zo weer doen. Het hanenverblijf maakt het bo- vendien makkelijk om hanen te selecteren, te wegen en weg te laden. Dat werkt allemaal erg prettig.” Het qualitytime-principe heeft in de vermeer- deringssector nauwelijks navolging gekre- gen. Dat is volgens Banning goed te verkla- ren. “Het is niet zomaar in te passen in een bestaande stal. Bovendien is het financiële voordeel te beperkt.” Momenteel wordt er on- derzoek gedaan naar een nieuwe type quality time-stal, waarbij mo- gelijk minder hanen nodig zijn. “Ik ben benieuwd hoe dit uitpakt.”


o ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 37 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64