search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
REFERENTIEKADER MARKT ▶▶▶


Week 14 Kooi-ei: 2017 € 6,19; 2018 € 5,91; 2019 € 5,33; 2020 € 4,66 Scharrelei: 2017 € 8,03; 2018 € 8,09; 2019 € 7,61; 2020 € 8,20


De NOP-richtprijs (62-63 g) liep deze periode bij scharrel op, maar daalde bij kooi na drie weken fors. Eindigde bij kooi € 1,23 lager en bij bruine scharrel 75 cent hoger dan 10 weken eerder. De richtprijs was deze periode gemid- deld voor kooi (omgerekend) € 6,11 en voor scharrel bruin € 7,85. Dat is 32 cent meer, respectievelijk 35 cent min- der dan gemiddeld in de laatste 3 jaren in deze weken. Tot nu toe dit jaar was de richtprijs voor kooi gemiddeld € 5,88 en voor scharrel bruin € 7,77. Dat is 14 cent meer en 23 cent minder het 10-jaars gemiddelde. (voor de vergelij- king is de richtprijs2.0 scharrel vanaf 2016 gecorrigeerd met -€ 0,70)


NOP-richtprijs kooi-eieren 62-63 gram, in € per 100 stuks, per week 2017


2018


4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


NOP-richtprijs bruine scharrel 62-63 gram, in € per 100 stuks, per week 2017


2018


10 11


6 7 8 9


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 58 2019 2020 2019 2020


scharreleieren op en daalde die van kooi-eieren iets. IN DE MARGE


De brutomarge (= opbrengst eieren en slachtkip min voerkosten en aankoop jonge hen, berekend met actuele prijzen voor de hele productieperiode en terug- gerekend per maand) was in de langere maartmaand bij koloniekippen 53,7 cent en bij bruine scharrelhennen 79,1 cent. Dat is per kip 5,4 cent minder, respectie- velijk 12,9 cent meer dan in februari, en 23,8, respectievelijk 17,6 cent meer dan in maart 2019. De gemiddelde NOP-richtprijs van brui- ne scharreleieren 62-63 gram was in maart € 8,05 per 100 stuks, dat is 38 cent meer dan in februari. De NOP2.0-kg- kooi-notering was deze maand gemid-


Scharrel plus, kolonie een minnetje In maart steeg de voerprijs licht, liep de notering voor


deld 98,8 cent, 4,7 cent per kg minder dan in februari. Het resulteerde in eierop- brengsten van € 1,508 bij kolonie (-2,7 cent) en € 1,862 bij bruine scharrel (+20,6 cent). De gemiddelde voerprijs van WEcR voor legmeel I en II (NGMO) noteerde in maart € 25,70, twaalf cent meer dan in februari, maar € 1,23 minder dan in maart 2019. Na prijscorrectie (met 0,95 cent) kwamen de berekende voerkosten uit op 77,2 cent bij kolonie (+5,3 cent) en 82,8 cent bij bruine scharrel (+5,7 cent). De gemiddelde Barneveld-notering van slachtkippen daalde met vier cent tot 11 cent (kolonie) en 16 cent (scharrel).


Ontwikkeling brutomarge per kooihen


Uitgangspunten 2019: eiproductie 437 stuks (waarvan 11 2e soort), 27,0 kg; voerconversie 1,99; opbrengstprijs eieren NOP-richtprijs2.0 kg-notering minus 1 cent/kg; productie- periode 539 dagen (vanaf 17 weken, inclusief leegstand). Bedragen excl. btw.


2019


0,2 0,4 0,6 0,8


0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Ontwikkeling brutomarge per bruine scharrelhen


Uitgangspunten 2019: eiproductie 379 stuks (waarvan 14 2e soort); 23,3 kg; voerconversie 2,17; opbrengstprijs eieren NOP-richtprijs2.0 62-63 g -€0,40/100 stuks; 2e soort -€1,85; productieperiode 479 dagen (vanaf 17 weken, incl. leegstand). Bedragen excl. btw.


2019


0,2 0,4 0,6 0,8 1,0


0 jan ▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 2020 2020


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64