search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
INHOUD ▶▶▶ 14


57 50


58 51


60


Het coronavirus laat overal zijn sporen na; ook in de pluimveesector


Column Léon Jansen Column Gonja Hospers


Verwachtingen grondstofprijzen pluimveevoeders Marktcijfers


NOP Nieuws


19-49 PAASTHEMA DIERENWELZIJN


Voor dit paasnummer van Pluimveehouderij doken we in het thema dierenwelzijn. Een onderwerp waar veel mensen wat van vinden.


10 IKB EI ERKEND


Vorige maand is IKB Ei erkent door ketenborging.nl. Dit geeft IKB Ei-deelne- mers en -afnemers extra garanties over de kwaliteit van het systeem.


52


RUSTEN OP ROOSTER


Ouderdieren hebben een duidelijke voor- keur om te rusten op een rooster boven rusten op een zitstok en het strooisel. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Livestock Research.


COLOFON


Pluimveehouderij is een gezamenlijke, driewekelijkse uitgave van Misset Uitgeverij B.V. en de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP)


Misset Uitgeverij B.V. Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem/ Postbus 4, 7000 BA Doetinchem www.misset.com


Pluimveehouderij op internet www.boerderij.nl/pluimveehouderij Twitter: @pluimveehouder1


Redactie: (0314) 35 81 11 pluimveehouderij@misset.com Secretariaat Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP: Zwartewaterallee 14, 8031 DX, Zwolle/Postbus 240, 8000 AE,


Zwolle. (088) 888 6666, secretariaat@nop.nl


Hoofdredactie: Jan Vullings Redactie: Hans Bijleveld, Kirsten Graumans


Internet: Willeke Wissink (chef ), Erik van Aalst, Joost Beekman, Martijn ter Horst, Lieke Ruesink Eindredactie, vormgeving, productie: Michel Buyvoets (chef ), Imago Mediabuilders, Lex Aalders, Paulus Maessen, John van Hummel


Adverteren:


Marja Albers 06 30 00 61 73, marja.albers@ misset.com; Nienke Lieferink (0314) 35 82 81, nienke.lieferink@misset.com; Hein Schreur (0314) 35 82 21, hein.schreur@misset.com. Traffic en materiaal: Joke Lubbers (0314) 35 8191, joke.lubbers@misset.com. Sales Manager: Marco Puthaar.


Abonneren: Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Prijzen: € 22,35 per maand (exclusief 9% btw) bij automatische incasso of elektronische facturatie. Bij betaling via acceptgirokaart wordt € 2,50 aan acceptgirokosten in rekening gebracht. Abonnementen buitenland op aanvraag. Opgave via www.pluimveehouderij.nl/ abonneren of telefonisch bij onze klantenservice. Abonnementen lopen


automatisch door, tenzij u uiterlijk 30 dagen voor de vervaldatum bij onze klantenservice uw abonnement opzegt. Ook voor informatie over uw lopende abonnement kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Klantenservice: (0314) 35 83 58 (werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) e-mail: klantenservice@misset.com www.boerderij.nl/klantenservice Managing director: Cor Jan Willig Commercieel manager: Rindert Meijer Marketing manager: Annet ten Pas


Copyright: © 2020. Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van Pluimveehouderij, gepubliceerde artikelen, onderzoeken of gedeelten daarvan over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.


Disclaimer: Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën en meningen, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. De inhoud en inkleding van advertenties is bepaald door of namens adverteerders en wordt door Misset of door de redactie niet beoordeeld op de


juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Misset en auteurs zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met gebruik van (redactionele) informatie en de inhoud en vormgeving van advertenties.


Privacy: Voor alle informatie over het privacy- beleid van Misset Uitgeverij B.V. verwijzen wij u naar het privacy statement op www.misset. com/privacy


Leveringsvoorwaarden: Algemene voorwaarden op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Misset Uitgeverij B.V. zijn te raadplegen op www.misset.com/ voorwaarden.


Druk: Wilco, Meppel Bezorging: PostNL


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 maart 2020 3


FOTO: HENK RISWICK


FOTO: VAN ASSENDELFT FOTOGRAFIE


FOTO: WLR / GEA HOGEVEEN


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64