search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Lege supermarktschappen, schapkaartjes die aangeven dat er andere eieren in de doosjes zitten dan vermeld en supermark- ten stappen noodgedwongen af van hun conceptkip.


Uitladers zijn bijna onverkoopbaar


Door de coronapandemie staat het uitla- den onder druk. Marktkramen en hore- cagelegenheden zijn gesloten, waardoor de afzet van grill-kippen bijna volledig is weggevallen. Belgische slachterijen ad- viseren pluimveehouders daarom dieren langer aan te houden, zover dat binnen de maximale bezettingsgraad van 42 kilo per vierkante meter past. Ook in ons land zijn kippen onder 2 kilo bijna niet aan de man te brengen, zo merken handelaren. Dat blijkt ook uit de notering voor vrije kuikens. Die maakt een ongekend grote prijsval door. Zware kippen dalen € 0,12 per kilo, lichte zelfs € 0,16 naar € 0,69 tot 0,71 per kilo levend gewicht in week 15. Maar daarvoor wor- den ze niet verkocht. Zelfs kuikens die voor € 0,50 per kilo worden aangeboden


gaan niet weg. Ook hier klinkt daarom vanuit de handel het dringende ad- vies om niet, later of in ieder geval minder dieren op te zetten. Draco- nische maatregelen als het rem- men van de voersnelheid zijn nog niet in beeld, omdat die ook direct hun uitwerking hebben op de slachtkwaliteit. Op grote bedrijven is twee keer uitladen wel een optie. Nederlandse slachterijen zijn wat voor- zichtiger met het advies. Niet meer uitla- den werkt ontzettend kostprijsverhogend en dat is in crisistijd ook ongewenst. Bo- vendien willen slachterijen niet zonder zitten als de markt voor grillers straks wel weer aantrekt. Wat minder opzetten is volgens hen de beste oplossing. Sommi- ge slachterijen zijn nu zelfs blij met uitla-


FOTO: THEO GALAMA


ders, omdat deze minder kilo’s binnen brengen, minder vriescapaciteit vragen en daardoor het overschot minder ver- groten.


▶PLUIMVEEHOUDERIJ | 9 april 2020 15


FOTO: HANS BIJLEVELD


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64